Parenteel van Adriaenus Jannes van Deijck

I Adriaenus Jannes van Deijck is geboren omstreeks 1630 in Kalmthout. Adriaenus is overleden na 1669 in Kalmthout, minstens 39 jaar oud. Adriaenus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1658 in Kalmthout met Catharina Andries Brosis, ongeveer 23 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1635 in Kalmthout. Catharina is overleden na 1669 in Kalmthout, minstens 34 jaar oud.
Kinderen van Adriaenus en Catharina:
1 Joes (Joannes/Jan) Adriaans van Deijck, gedoopt op 27-10-1658 in Kalmthout. Volgt II.
2 Petronella van Deijck, geboren op 24-12-1669 in Kalmthout. Petronella is overleden.
II Joes (Joannes/Jan) Adriaans van Deijck, zoon van Adriaenus Jannes van Deijck (zie I) en Catharina Andries Brosis. Hij is gedoopt op 27-10-1658 in Kalmthout. Joes is overleden, 75 jaar oud. Hij is begraven in 12-1733 in St Maartensdijk.
Notitie bij Joes: Jan deed belijdenis te Sint-Maartensdijk 26.4.1687 (Nederduits gereformeerd), wonende op "den derden dijck" bij Stavenisse,
voorkomende als lidmaat te Sint-Maartensdijk 1682-1687, 1706, 1722-1724, 1724-1726 (stad) en 1728 (stad), begraven als Jan den Herder.

Jan woonde bij huwelijk te Sint-Maartensdijk en Jannetje te Poortvliet.
Jannetje was bij huwelijk weduwe van Marinus Claesse Vleerbos, met wie zij in 1699 te Scherpenisse gehuwd was. Tekst akte d.d. 23.6.1717: "Compareerde voor weezmeesteren der stad en lande van Sint-Maartensdijk nagenoemd Jan van Dijke alias den Herder laast weduwnaar van Jannetje Schenks als vader ende voogd van desselfs twee minderjarige kinderen met namen Cornelis oud 9 jaar, en Jobje oud 3 jaar, door den comparant aan gemelte Jannetje Schenks verwekt. Denwelken verklaarde en beloofde aan heeren weesmeesteren (bij gebrek van bloedverwanten van zijn overledene genoemde vrouws zijde) zig te zullen gedragen wegens der kinderen haar moederrijke goed en successie in voegen en manieren hierna volgende, te weten.
Dat den comparant zal blijven int volle bezit van den boedel zoo van baten als schaden die alle tot last en voordeel van hem zullen komen mits dat denzelven gehouden blijfd gemelte kinderen behoorlijk te alimenteren en onderhouden van eten, drinken, kleren, den reeden ziek en gezond totdat dezelve zullen gekomen zijn tot mondige jaren, huwelijk ofte andere geapprobeerden staat en inmiddels dezelve laten leeren lezen schrijven cijfferen en een stijl of handwerk waar toe dezelve na den staat des boedels bequaam zullen zijn, en alsdan aan dezelve yder uit te keeren eenen zilveren ducaton, en dat alles tot supplement van den kinderen moederlijke goed en successie als boven. Sint-Maartensdijk den 23 juny 1717, present sheeren Cornelis Meerman en C. Roelandi, weezmeesteren". (Tekst Henk van Dijke)
Beroepen:
schaapherder
Joes:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 05-03-1687 in St Maartensdijk met Francijntje Jans van de Polder, 21 jaar oud, nadat zij op 10-02-1687 in St Maartensdijk in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt op 21-06-1665 in St Maartensdijk. Francijntje is overleden vr 1704 in St Maartensdijk, ten hoogste 39 jaar oud.
Notitie bij Francijntje: Francijntje deed belijdenis te Sint-Maartensdijk 21.1.1696.
(2) ging in ondertrouw, 45 jaar oud, op 16-05-1704 met Jannetje Cornelis Schenk(s), ongeveer 27 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1677 in Sint Annaland. Jannetje is overleden na 06-1717, minstens 40 jaar oud.
(3) trouwde, 58 jaar oud, op 11-07-1717 in Scherpenisse met Lena Dirkje Pieters (Sempel). Lena is geboren in Poortvliet. Lena is overleden omstreeks 1734 in St Maartensdijk.
Kinderen van Joes en Francijntje:
1 Adriaan Jansen van Dijke, geboren in St Maartensdijk. Volgt III-a.
2 Pieternella van Dijke. Zij is gedoopt op 06-11-1688 in St Maartensdijk. Pieternella is overleden na 19-09-1692 in St Maartensdijk, minstens 3 jaar oud.
3 Jan van Dijke. Hij is gedoopt op 03-02-1692 in St Maartensdijk. Jan is overleden.
4 Pieternelle van Dijke. Zij is gedoopt op 19-09-1694. Pieternelle is overleden na 1696, minstens 2 jaar oud.
5 Pieternelle van Dijke. Zij is gedoopt op 01-04-1696 in St Maartensdijk. Pieternelle is overleden.
6 Adrais van Dijke. Hij is gedoopt op 27-10-1709 in St Maartensdijk. Adrais is overleden.
Notitie bij Adrais: Overleden op jonge leeftijd
7 Jobje van Dijke. Hij is gedoopt op 28-05-1713 in St Maartensdijk. Jobje is overleden.
Notitie bij Jobje: Belijdenis Sint Maartensdijk 16-4-1745
Kinderen van Joes en Jannetje:
8 Jobje van Dijke. Hij is gedoopt op 22-03-1705 in St Maartensdijk. Jobje is overleden na 28-05-1713, minstens 8 jaar oud.
9 Cornelis Jansen van Dijke, gedoopt op 27-02-1707 in St Maartensdijk. Volgt III-b.
III-a Adriaan Jansen van Dijke is geboren in St Maartensdijk, zoon van Joes (Joannes/Jan) Adriaans van Deijck (zie II) en Francijntje Jans van de Polder. Hij is gedoopt op 11-01-1688 in St Maartensdijk. Adriaan is overleden vr 25-10-1763 in St Maartensdijk, ten hoogste 75 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: belijdenis Sint-Maartensdijk 8.4.1746
Beroep:
Landman in de Noordpolder
Adriaan trouwde, 29 jaar oud, op 08-05-1717 in Stavenisse met Maria Kornelis Landmeters, nadat zij op 03-04-1717 in Stavenisse in ondertrouw zijn gegaan. Maria is overleden.
Notitie bij Maria: In het testament van Maria d.d. 3.11.1761, RAZE (=R(echterlijke)A(rchieven)Z(eeuwse)E(ilanden)) 5352 fol. 51, is vermeld: "Maria Cornelisse Adriaanse, sijnde haer selver geen andere van of toenaam bewust". Het testament was ondertekend met een handmerk, hetgeen betekent dat Maria niet kon lezen of schrijven.
Kinderen van Adriaan en Maria:
1 Francijntje van Dijke. Zij is gedoopt op 20-07-1721 in St Maartensdijk. Francijntje is overleden vr 30-01-1729 in St Maartensdijk, ten hoogste 7 jaar oud.
2 Maatje van Dijke, gedoopt op 02-08-1722 in St Maartensdijk. Volgt IV-a.
3 Johannes van Dijke. Hij is gedoopt op 16-07-1724 in St Maartensdijk. Johannes is overleden vr 09-09-1731 in St Maartensdijk, ten hoogste 7 jaar oud.
4 Cornelis van Dijke, gedoopt op 07-10-1725 in St Maartensdijk. Volgt IV-b.
5 Francijntje van Dijke. Zij is gedoopt op 30-01-1729. Francijntje is overleden.
6 Johannes van Dijke, gedoopt op 09-09-1731 in St Maartensdijk. Volgt IV-c.
7 Helena (Lena) van Dijke, geboren omstreeks 1733 in St Maartensdijk. Volgt IV-d.
8 Adriaan van Dijke, geboren omstreeks 1735 in St Maartensdijk. Volgt IV-e.
IV-a Maatje van Dijke, dochter van Adriaan Jansen van Dijke (zie III-a) en Maria Kornelis Landmeters. Zij is gedoopt op 02-08-1722 in St Maartensdijk. Maatje is overleden op 27-09-1759 in St Maartensdijk, 37 jaar oud.
Notitie bij Maatje: Maatje deed belijdenis te Sint-Maartensdijk op 20-4-1742, voorkomende als lidmaat aldaar in 1744.
Maatje trouwde, 18 jaar oud, op 09-01-1741 in St Maartensdijk met Cornelis Quaak, nadat zij op 19-12-1740 in St Maartensdijk in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is overleden.
IV-b Cornelis van Dijke, zoon van Adriaan Jansen van Dijke (zie III-a) en Maria Kornelis Landmeters. Hij is gedoopt op 07-10-1725 in St Maartensdijk. Cornelis is overleden, 43 jaar oud. Hij is begraven op 28-02-1769 in St Maartensdijk. Cornelis:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 10-08-1752 in St Maartensdijk met Elisabeth (Lijsbeth) Pelle, 32 jaar oud, nadat zij op 21-07-1752 in St Maartensdijk in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt op 24-02-1720 in St Maartensdijk. Lijsbeth is overleden vr 05-?-1768 in St Maartensdijk, ten hoogste 48 jaar oud. Lijsbeth begon eerder een relatie met Jasper (van) Heynsdijk.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 10-05-1768 in St Maartensdijk met Maatje Heyboer. Maatje is geboren in St Maartensdijk. Maatje is overleden.
Kinderen van Cornelis en Lijsbeth:
1 Maria van Dijke, geboren omstreeks 1753 in St Maartensdijk. Volgt V-a.
2 Willemijntje van Dijke. Zij is gedoopt op 12-01-1755 in St Maartensdijk. Willemijntje is overleden.
3 Maatje van Dijke. Zij is gedoopt op 11-12-1757 in St Maartensdijk. Maatje is overleden, 26 jaar oud. Zij is begraven op 07-07-1784 in Sint Annaland.
4 Neeltje van Dijke. Zij is gedoopt op 01-04-1759 in St Maartensdijk. Neeltje is overleden, 50 jaar oud. Zij is begraven op 21-09-1809 in St Maartensdijk.
5 Kornelis van Dijke. Hij is gedoopt op 04-04-1762 in St Maartensdijk. Kornelis is overleden.
Kind van Cornelis en Maatje:
6 Johannes van Dijke. Hij is gedoopt op 18-02-1769 in St Maartensdijk. Johannes is overleden.
V-a Maria van Dijke is geboren omstreeks 1753 in St Maartensdijk, dochter van Cornelis van Dijke (zie IV-b) en Elisabeth (Lijsbeth) Pelle. Maria is overleden op 19-07-1986 in St Maartensdijk, ongeveer 233 jaar oud. Maria begon een relatie met Cornelis Polderman. Cornelis is geboren omstreeks 1735. Cornelis is overleden.
Beroep:
Lanbouwer
Klik voor foto in apart venster
1 Bouwlust
IV-c Johannes van Dijke (afb. 1), zoon van Adriaan Jansen van Dijke (zie III-a) en Maria Kornelis Landmeters. Hij is gedoopt op 09-09-1731 in St Maartensdijk. Johannes is overleden op 11-09-1807 in St Maartensdijk, 76 jaar oud. Hij is begraven op 14-09-1807 in St Maartensdijk.
Notitie bij Johannes: De foto van de boerderij Bouwlust is uit 1920. Op het gerij zit opa Adriaan van Dijke met kleindochter Suze.
Op het grasveld voor boerderij staat het echtpaar Adriaan Marinus van Dijke en Lauwerina van Dijke Mol.

Johannes deed belijdenis te Sint-Maartensdijk 27.3.1755 en Neeltje op 8.4.1757 aldaar; samen met attestatie van Sint-Maartensdijk naar Scherpenisse in 1759, met att. van Westkerke (een voormalig gehucht nabij Scherpenisse) 3.4.1773 naar Sint Philipsland, waar zij woonden in de Ouden Polder, diaken Sint Philipsland 1784-1788, ouderling 1789-1795, schepen van Westkerke 1760 (RAZE 5972 fol. 159v, d.d. 17.11.1760) en 1769-1772 (lijst van doden te Westkerke 1772 met handtekening), schepen van Sint Philipsland 1773-1807 (lijst functionarissen), landman te Sint Philipsland, burgemeester aldaar, gezworene van de polder 1793-1807.
Johannes kocht op 23.11.1789 de hofstede "Bouwlust" te Sint Philipsland met 169 gemeten en 124 roeden van Petronella de Kok voor in totaal 1694.4.0. Op dezelfde dag (RA 5882 nr 73) leende hij van Willem de Bruyn Leendertzn, makelaar te Middelburg, m.i.v. 1.11.1789 1300 tegen 4.5%, jaarlijks 200 af te lossen. Op 10.12.1773 (RA 5882 nr 31) leende Johannes van de Diaconie 100 tegen 4%, onderpand was zijn hofstede, voldaan 1.1.1796. Op 2.3.1818 (Not.arch.inv.nr. 2814(763) vond boedelscheiding plaats van Johannes en Neeltje. Hun zoon Pieter aanvaardde de hem gelegateerde hofstede voor in totaal f. 25412,--. Johannes was pachter van de hofstede van 1773-1812.
Johannes kocht op 29.11.1789 (RA 5881 nr 76) een huis en erf Voorstraat westzijde 38 te Sint Philipsland van Machiel Slootmaker voor de prijs van 60 kontant. Dit pand is in eigendom gebleven tot 1807. Hij kocht op 29.10.1799 (RA 5881 nr 118) het huis en erf Voorstraat oostzijde 17 van de erven Pieter Steenpoorte voor de prijs van 147. Op 4.10.1803 is dit huis verkocht aan Marinus Reyngoud voor de prijs van 166.13.4. kontant.
Johannes kocht op 6.5.1801 (RA 5881 nr 21?) het huis en erf Voorstraat westzijde 8 van Johannes van den Tol voor de prijs van 116.13.4. Op 2.3.1818 (Not.arch.inv.nr.2814(763) vond boedelscheiding plaats van Johannes’ weduwe, waaruit blijkt dat voornoemd huis op 31.10.1817 in het openbaar is verkocht aan haar zoon Pieter voor f. 995,--
Johannes kocht op 18.6.1801 (RA 5881 nr 26) het huis, schuur en erf Voorstraat oostzijde 15 van Jeremias Daene voor de prijs van 100 kontant. Op 14.5.1804 (RA 5881 nr 14 en 16) heeft hij het pand verkocht aan Jan Jacob de Gruson voor de prijs van 116.3.4. De verkoop vond plaats ten huize van zijn zoon Pieter (Voorstraat 8), die namens de Diaconie had geboden. Johannes c.s. waren cijnsplichtig van 1802-1816.
Johannes kocht op 11.3.1806 (RA 5881 nr 2,4; RA 5885) de hofstede "Reephoeve" te Sint Philipsland van Neeltje Kuyper, weduwe van Jacob de Groen, voor de prijs van 4288.14.10., welk bedrag hij op dezelfde dag (RA 5882 nr 5) tegen 5.25% van de verkoopster heeft geleend. Op 2.3.1818 (Not.arch.inv.nr.2814(763) vond boedelscheiding plaats van Johannes en Neeltje. Hun zoon Adriaan heeft de hem gelegateerde hofstede niet aanvaard. (Lasonder=Dr.L.W.A.M. Lasonder, De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordige grondgebied gefungeerd hebben. De Zeeuwsche Eilanden (1456-1811/1852), ’s-Gravenhage 1914).
(RA=Rechterlijk Archief). (Tekst Henk van Dijke)
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 27-02-1759 in St Maartensdijk met Neeltje Pieters Klippel, 20 of 21 jaar oud, nadat zij op 09-02-1759 in St Maartensdijk in ondertrouw zijn gegaan. Neeltje is geboren in 1738, dochter van Pieter Leunissen Klippel en Neeltje Leenderts Faase. Zij is gedoopt op 12-01-1738 in St Maartensdijk. Neeltje is overleden op 13-06-1817 in St Maartensdijk, 78 of 79 jaar oud.
Beroep:
Landvrouw, later rentenierster
Kinderen van Johannes en Neeltje:
1 Maria van Dijke, geboren in Westkerke. Zij is gedoopt op 19-01-1760 in Scherpenisse. Maria is overleden.
Notitie bij Maria: Overleden vemoedelijk te Scherpenisse op jonge leeftijd.
2 Neeltje van Dijke, geboren in Westkerke. Volgt V-b.
3 Adriaan van Dijke, geboren op 01-01-1763 in Westkerke. Volgt V-c.
4 Pieternella van Dijke, geboren in Westkerke. Volgt V-d.
5 Pieter van Dijke, geboren op 10-02-1766 in St Philipsland. Volgt V-e.
6 Marinus van Dijke, geboren in Westkerke. Hij is gedoopt op 09-01-1768 in Scherpenisse. Marinus is overleden.
Notitie bij Marinus: Overleden vermoedelijk op jonge leeftijd te Scherpenisse.
7 Cornelis van Dijke, geboren op 02-11-1771 in Westkerke. Hij is gedoopt op 10-11-1771 in Scherpenisse. Cornelis is overleden op 13-10-1823 in St Maartensdijk, 51 jaar oud.
8 Johannes van Dijke, geboren in Westkerke. Hij is gedoopt op 01-07-1967 in Scherpenisse. Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes: Overleden vemoedelijk op jonge leeftijd te Scherpenisse
V-b Neeltje van Dijke is geboren in Westkerke, dochter van Johannes van Dijke (zie IV-c) en Neeltje Pieters Klippel. Zij is gedoopt op 18-07-1761 in Scherpenisse. Neeltje is overleden op 24-09-1815 in Stavenisse, 54 jaar oud.
Notitie bij Neeltje: Lasonder 5933 folio 218 nr 97 Stavenisse 11.9.1816 Pieter van Dijke, landman te Sint Philipsland, en Machiel Slootmaker, arbeider te Stavenisse, voogden over de erfgenamen van Machiel Slootmaker en Neeltje van Dijke.
Lasonder 5933 folio 218 nr 99 Stavenisse 15.7.1816 verkoping op verzoek van Pieter van Dijke, landman te Sint Philipsland, vanwege minderjarige erfgenamen van wijlen Neeltje van Dijke, wed. van Machiel Slootmaker, verkoop van tarwe te velde, paardeboonen, zitplaats in de kerk enz.
Neeltje:
(1) trouwde met Machiel Slootmaker. Hij is gedoopt op 19-03-1752 in Sint Annaland. Machiel is overleden op 04-07-1798 in Stavenisse, 46 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 18-07-1799 in Stavenisse met Marijnis Abrahamsen de Groenewege. Marijnis is overleden.
V-c Adriaan van Dijke is geboren op 01-01-1763 in Westkerke, zoon van Johannes van Dijke (zie IV-c) en Neeltje Pieters Klippel. Hij is gedoopt op 08-01-1763 in Scherpenisse. Adriaan is overleden op 03-02-1849 in St Philipsland, 86 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Westkerke was tot 1816 een zelfstandige gemeente, westelijk gelegen van Scherpenisse. Thans is er nog de Westkerkse weg. In de periode van 1806-1826 was Adriaan pachter/gebruiker van de boerderij "Reephoeve" te Sint Philipsland; volgens het bevolkingsregister was hij van 1813-1825 ingeschreven aldaar als landbouwer. In de periode van 1821-1837 was Adriaan in het bevolkingsregister ingeschreven op het adres Voorstraat westzijde 20 te Sint Philipsland, cijnsplichtige van 1832-1833. In de periode van 1826-1832 was hij pachter/gebruiker van de boerderij "Bouwlust" te Sint Philipsland.
Uit bescheiden van de voormalige hypotheekbewaarder te Zierikzee over het tijdvak van 1832-1842, nr 99 folio 124,125 t/m 128 aktenr 35 blijkt:"Adriaan bezit kapitale hofstede, genaamd "Bouwlust", met 71HA, 33 are en 90ca grond". Adriaan behoorde tot n van de grootste landbouwers in Sint Philipsland, die de gemeenteraad van die plaats domineerden.
Burgemeester Marinus Dorst (1767-1853) kreeg in zijn benoemingsjaar 1837 naast zich als assessoren de landbouwers Jeremias van Oeveren en Adriaan van Dijke, die in 1847 op 84-jarige leeftijd eervol ontslag kreeg. De meest enerverende gebeurtenis tijdens het burgemeesterschap (1837-1851) van Marinus Dorst was ongetwijfeld de afscheiding. Vanaf 1839 maakte een groot deel van de bevolking zich los van de Hervormde Kerk en sloot zich aan bij de afgescheiden gemeente, waarvan Adriaan’s zoon, de landbouwer Pieter van Dijke, al
spoedig de leidinggevende figuur werd. Burgemeester Dorst heeft met behulp van zijn veldwachter de afscheiding proberen tegen te werken door onder meer het opmaken van
processen-verbaal, waardoor gerechtelijke vervolging kon plaatsvinden. Binnen het college van burgemeester en assessoren leidde dit tot spanningen. Adriaan was n van de twee assessoren, op wiens hofstede de godsdienstoefeningen van zoon Pieter werden gehouden. Vanzelfsprekend had vader Adriaan bezwaren. Burgemeester Dorst bleef echter pal staan. Onvermoeid verzette hij zich, evenals zijn buurman, de Hervormde predikant ds. S.J. Everaers en na diens overlijden in januari 1842 ook ds. A.F. Gerlach, tegen de samenkomsten van de afgescheidenen.
In mei 1842 kwam het bijna tot een crisis. De beide assessoren, Jeremias van Oeveren en Adriaan van Dijke, vielen burgemeester Dorst af. Jeremias, hoewel Hervormd, kon het wat zijn geweten betreft niet over zijn hart krijgen om mee te werken aan deze vervolging. Adriaan van Dijke, bijna 80 jaar oud, kwam het evenmin gelegen dat zijn zoon Pieter steeds heviger werd vervolgd. Zowel burgemeester Dorst als de beide assessoren dreigden met ontslag, dat echter niet werd aangevraagd. Gemeentesecretaris Van Voorst Catshoek steunde de
burgemeester en deed al het mogelijke om de assessoren op de lijn van de burgemeester te krijgen.
Na veel geldboeten en gevangenisstraf kreeg Pieter van Dijke uiteindelijk op 10 oktober 1844 vergunning om met zijn gemeente samen te komen in een gebouw op het erf van het door hem bewoonde huis (ult. 1992 Voorstraat 38).
Bron: onderzoek naar Zeeuwse burgemeesters 1850-1855 door J. Kempeneers. (Tekst Henk van Dijke)
Beroep:
Landman
Adriaan:
(1) trouwde in St Philipsland met Jannetje Cornelis Reijngoudt, nadat zij in St Philipsland in ondertrouw zijn gegaan. Jannetje is geboren in St Philipsland. Jannetje is overleden op 26-09-1803 in St Philipsland.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 30-09-1804 in St Philipsland met Maria van Oeveren, 21 jaar oud, nadat zij op 14-09-1804 in St Philipsland in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren op 09-03-1783 in Steenbergen. Maria is overleden op 27-03-1869 in St Philipsland, 86 jaar oud.
Kinderen van Adriaan en Jannetje:
1 Johannis van Dijke, geboren in St Philipsland. Hij is gedoopt op 01-07-1790 in St Philipsland. Johannis is overleden op 17-02-1863, 72 jaar oud. Johannis bleef ongehuwd.
2 Cornelis van Dijke, geboren op 22-03-1792 in St Philipsland. Hij is gedoopt op 25-03-1792 in St Philipsland.
3 Neeltje van Dijke, geboren op 20-10-1795 in St Philipsland. Zij is gedoopt op 15-11-1795 in St Philipsland. Neeltje is overleden op 15-04-1836 in St Philipsland, 40 jaar oud.
4 Marinus van Dijke, geboren op 02-11-1796 in St Philipsland. Hij is gedoopt op 04-12-1996 in St Philipsland. Marinus is overleden.
5 Adriaan van Dijke, geboren op 07-08-1798 in St Philipsland. Hij is gedoopt op 12-08-1798 in St Philipsland. Adriaan is overleden.
6 Maria van Dijke, geboren op 25-05-1802 in St Philipsland. Zij is gedoopt op 30-05-1802 in St Philipsland. Maria is overleden.
Kinderen van Adriaan en Maria:
7 Adriaantje van Dijke, geboren op 19-11-1805 in St Philipsland. Zij is gedoopt op 24-11-1805 in St Philipsland. Adriaantje is overleden vr 30-09-1817 in St Philipsland, ten hoogste 11 jaar oud.
8 Pieter van Dijke, geboren op 16-07-1812 in St Philipsland. Volgt VI-a.
9 Abraham van Dijke, geboren op 09-11-1814 in St Philipsland. Volgt VI-b.
10 Adriaantje van Dijke, geboren op 30-09-1817 in St Philipsland. Adriaantje is overleden op 18-07-1889 in St Philipsland, 71 jaar oud.
Klik voor foto in apart venster
2 Ds. Pieter van Dijke
VI-a Pieter van Dijke (afb. 2) is geboren op 16-07-1812 in St Philipsland, zoon van Adriaan van Dijke (zie V-c) en Maria van Oeveren. Pieter is overleden op 03-03-1883 in St Philipsland, 70 jaar oud. Hij is begraven op 08-03-1883 in St Philipsland.
Notitie bij Pieter: Pieter kreeg in het testament van Adriana van Oeveren(=zuster van zijn vrouw Maria van Oeveren) het recht van voorkeur op de boerderij "Bouwlust", gelegen in de Oude Polder te Sint Philipsland, waarvan hij gebruik maakte en werd zodoende in 1832 eigenaar. In zijn jonge jaren ging Pieter vechtend, stropend en feestend door het leven. Na zijn huwelijk in 1832 nam hij zich voor om een ander leven te gaan leiden maar dat was moeilijk in de praktijk te brengen. Ook nadat hij tot diaken in de Hervormde Kerk was benoemd hield hij zijn geliefkoosd jagen en stropen nog zoveel mogelijk vol op ’s-Heeren rustdag.
Pieter was niet alleen landbouwer op de hoeve maar ook schipper en koopman. Hij deed belijdenis te Sint Philipsland in mei 1833. Vanaf 1836, het jaar van Pieter’s bekering, tot omstreeks 1840 was de boerderij de plaats van samenkomst van de Afgescheiden gemeente van Sint Philipsland (thans Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland), van welke gemeente Pieter de eerste voorganger was. Op de boerderij preekte meermalen Ds. H.J. Budding, die zich als enige predikant in Zeeland had afgescheiden van de Hervormde Kerk. Pieter genoot grote bekendheid als lerend ouderling (oefenaar) sinds 1842. Nadat Pieter op 23.3.1851 tot predikant was bevestigd door Ds. L.G.C. Ledeboer is de boerderij overgegaan naar Pieter’s jongere broer Abraham.
Pieter woonde in 1832 op het adres Voorstraat westzijde 38 te Sint Philipsland. In 1859 is hij met zijn gezin uit Middelburg naar Sint Philipsland gekomen, waar de woningen Voorstraat 38 en 40 in verband met zijn gezinsgrootte een tijd lang samengevoegd zijn geweest en door Pieter’s gezin waren bewoond. Later werd deze samenvoeging weer ongedaan gemaakt. Sinds 1990 is hier een winkel gevestigd. (Tekst Henk van Dijke)
Beroep:
Boerenknecht, Predikant
Pieter:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 25-08-1832 in St Philipsland met Pieternella Marina Mol, 17 jaar oud. Pieternella is geboren op 16-01-1815 in St Philipsland. Pieternella is overleden op 15-10-1853 in St Philipsland, 38 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 12-06-1857 in St Philipsland met Janna Willemina Alida Meijer, 25 of 26 jaar oud. Janna is geboren in 1831, dochter van Willem Meijer en Maria den Braber. Janna is overleden op 17-03-1893 in St Philipsland, 61 of 62 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Pieternella:
1 Adriaan van Dijke, geboren op 27-12-1832 in St Maartensdijk. Adriaan is overleden op 20-05-1833 in St Maartensdijk, 4 maanden oud.
2 Pieternella Marina van Dijke, geboren op 18-06-1834 in St Philipsland. Pieternella is overleden op 28-12-1853 in St Philipsland, 19 jaar oud. Pieternella bleef ongehuwd.
3 Adriaan Johannes van Dijke, geboren op 24-08-1835 in St Philipsland. Adriaan is overleden op 03-11-1856 in St Philipsland, 21 jaar oud. Adriaan bleef ongehuwd.
4 Marinus van Dijke, geboren op 01-08-1837 in St Philipsland. Volgt VII-a.
5 Maria van Dijke, geboren op 31-08-1839 in St Philipsland. Volgt VII-b.
6 Jacob van Dijke, geboren op 10-11-1841 in St Philipsland. Volgt VII-c.
7 Abraham van Dijke, geboren op 25-09-1844 in St Philipsland. Volgt VII-d.
8 Aaltje van Dijke, geboren op 18-02-1847 in St Philipsland. Aaltje is overleden op 02-11-1869 in St Philipsland, 22 jaar oud.
9 Pieter van Dijke, geboren op 26-03-1849 in St Philipsland. Volgt VII-e.
10 Machiel van Dijke, geboren op 04-09-1851 in St Philipsland. Machiel is overleden op 01-01-1853 in St Philipsland, 1 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Janna:
11 Willem van Dijke, geboren op 18-10-1858 in St Philipsland. Willem is overleden op 02-10-1912 in St Philipsland, 53 jaar oud.
12 Adriaan van Dijke, geboren op 30-08-1860 in St Philipsland. Volgt VII-f.
13 Johannes van Dijke, geboren op 16-03-1863 in St Philipsland. Volgt VII-g.
14 Kornelis Machiel van Dijke, geboren op 02-02-1866 in St Philipsland. Volgt VII-h.
15 Machiel van Dijke, geboren op 23-12-1868 in St Philipsland. Volgt VII-i.
16 Marina Pieternella Alida van Dijke, geboren op 01-05-1872 in St Philipsland. Volgt VII-j.
VII-a Marinus van Dijke is geboren op 01-08-1837 in St Philipsland, zoon van Pieter van Dijke (zie VI-a) en Pieternella Marina Mol. Marinus is overleden op 19-06-1909 in Scherpenisse, 71 jaar oud.
Notitie bij Marinus: Marinus en Neeltje zijn kerkelijk getrouwd door Ds. Pieter van Dijke, de vader van de bruidegom. Zij woonden op een boerderij in Malland, (= een gedeelte van de Poortvlietse weihoek, gelegen in de buurt van Scherpenisse, maar behorend onder het grondgebied van Poortvliet), die ze op 15.6.1898 hebben verlaten, waarna ze te Scherpenisse gingen wonen.
Marinus trouwde, 23 jaar oud, op 11-07-1861 in St Maartensdijk met Neeltje Noom, 31 jaar oud. Neeltje is geboren op 07-04-1830 in St Maartensdijk, dochter van Johannes Noom en Janna Verschuure. Neeltje is overleden op 05-05-1905 in Scherpenisse, 75 jaar oud.
Kinderen van Marinus en Neeltje:
1 Pieternella Marina van Dijke, geboren op 10-11-1862 in Poortvliet. Pieternella is overleden op 06-10-1934 in Scherpenisse, 71 jaar oud. Pieternella bleef ongehuwd.
Klik voor foto in apart venster
3 Janna-Johanna-van-Dijke
2 Janna Johanna van Dijke (afb. 3), geboren op 02-09-1864 in Poortvliet. Janna is overleden op 27-08-1954 in Oud Vossemeer, 89 jaar oud. Janna bleef ongehuwd.
3 Maria Pieternella van Dijke, geboren op 10-08-1866 in Poortvliet. Volgt VIII-a.
4 Johanna Wilhelmina van Dijke, geboren op 15-02-1870 in Poortvliet. Volgt VIII-b.
VIII-a Maria Pieternella van Dijke is geboren op 10-08-1866 in Poortvliet, dochter van Marinus van Dijke (zie VII-a) en Neeltje Noom. Maria is overleden op 08-10-1944 in Valburg, 78 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 05-05-1892 in St Maartensdijk met Johannes Leendert. Hage, 29 jaar oud. Johannes is geboren op 07-09-1862 in St Maartensdijk. Johannes is overleden op 25-07-1942 in St Maartensdijk, 79 jaar oud.
Klik voor foto in apart venster
4 Johanna Willemijna van Dijke
VIII-b Johanna Wilhelmina van Dijke (afb. 4) is geboren op 15-02-1870 in Poortvliet, dochter van Marinus van Dijke (zie VII-a) en Neeltje Noom. Johanna is overleden op 13-05-1943 in Scherpenisse, 73 jaar oud. Johanna trouwde met Marinus Willem Kloet. Marinus is geboren op 13-11-1867 in St Maartensdijk. Marinus is overleden op 12-04-1942 in Scherpenisse, 74 jaar oud.
Notitie bij Marinus: Marinus boerde op de boerderij van zijn schoonvader Marinus van Dijke in Malland
Beroep:
Landbouwer
VII-b Maria van Dijke is geboren op 31-08-1839 in St Philipsland, dochter van Pieter van Dijke (zie VI-a) en Pieternella Marina Mol. Maria is overleden op 25-08-1913 in Bergen op Zoom, 73 jaar oud.
Notitie bij Maria: Maria is op 13.8.1909 vertrokken naar Stichting "Vrederust" te Halsteren en hiervan teruggekeerd naar Bergen op Zoom 1.1.1910, waar zij woonde in de Havenstraat 5.
Maria trouwde met Govert Johannes Augustijn. Govert is geboren op 17-03-1836 in Bergen op Zoom. Govert is overleden op 27-05-1920 in Bergen op Zoom, 84 jaar oud.
Beroepen:
Potfabrikant
Klik voor foto in apart venster
5 Jacob van Dijke 1841-1906
VII-c Jacob van Dijke (afb. 5) is geboren op 10-11-1841 in St Philipsland, zoon van Pieter van Dijke (zie VI-a) en Pieternella Marina Mol. Jacob is overleden op 14-10-1906 in Groede, 64 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Jacob heeft zich op 22.2.1869 in Hoedekenskerke gevestigd, landbouwer aldaar tot 1888, zijn vrouw Pieternella is op 19.4.1870 in Hoedekenskerke gekomen. In de jaren negentig van de 19de eeuw hebben velen het eiland Tholen verlaten om zich in Zeeuws-Vlaanderen te vestigen. Het echtpaar betrok in 1888 de hofstede Baarzande te Groede, komende van Hoedekenskerke. Na Jacob’s overlijden heeft zijn weduwe de exploitatie voortgezet tot zij in 1909 werd opgevolgd door haar zoon Leendert en diens echtgenote Maria Cathalijntje Beun.
Dit gezin behoorde tot de Chr. Afgescheiden Gemeente. (Tekst Henk van Dijke)
Beroep:
Landbouwer
Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 21-04-1870 in St Maartensdijk met Pieternella Maria Groenewege, 26 jaar oud. Pieternella is geboren op 14-12-1843 in St Maartensdijk, dochter van Leendert Groenewege en Dirkje Moerland. Pieternella is overleden op 30-07-1919 in Middelburg, 75 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Pieternella:
1 Pieternella Marina van Dijke, geboren op 09-02-1871 in Hoedekenskerke. Volgt VIII-c.
2 Dirkje Lena van Dijke, geboren op 14-12-1872 in Hoedekenskerke. Dirkje is overleden omstreeks 12-05-1875 in Hoedekenskerke, ongeveer 2 jaar oud.
3 Pieter van Dijke, geboren op 16-11-1874 in Hoedekenskerke. Pieter is overleden op 12-05-1875 in Hoedekenskerke, 5 maanden oud.
4 Dirkje Helena van Dijke, geboren op 13-12-1874 in Hoedekenskerke. Dirkje is overleden op 28-12-1944 in Werkendam, 70 jaar oud.
Notitie bij Dirkje: Dirkje Helena is vermoedelijk een tweelingszus van haar broer Pieter
Dirkje bleef ongehuwd.
5 Pieter van Dijke, geboren op 27-05-1876 in Hoedekenskerke. Volgt VIII-d.
6 Lena Dirkje van Dijke, geboren op 11-10-1878 in Hoedekenskerke. Lena is overleden op 26-09-1882 in Hoedekenskerke, 3 jaar oud.
7 Maria Alida van Dijke, geboren op 23-05-1881 in Hoedekenskerke. Volgt VIII-e.
8 Helena Dirkje van Dijke, geboren op 02-10-1883 in Hoedekenskerke. Volgt VIII-f.
9 Leendert van Dijke, geboren op 01-01-1886 in Hoedekenskerke. Volgt VIII-g.
VIII-c Pieternella Marina van Dijke is geboren op 09-02-1871 in Hoedekenskerke, dochter van Jacob van Dijke (zie VII-c) en Pieternella Maria Groenewege. Pieternella is overleden op 08-04-1941 in St Maartensdijk, 70 jaar oud. Pieternella trouwde, 28 jaar oud, op 08-06-1899 in Groede met Willem Marinus Kloet. Willem is geboren in St Maartensdijk. Willem is overleden.
Notitie bij Willem: Landbouwer op een boerderij aan de Keizersweg te Sint-Maartensdijk, gezworene waterschap Sint-Maartensdijk in 1918, dijkgraaf 1919-1937, raadslid aldaar 1914-1919, wethouder aldaar 1923-1927.
Beroep:
Landbouwer
VIII-d Pieter van Dijke is geboren op 27-05-1876 in Hoedekenskerke, zoon van Jacob van Dijke (zie VII-c) en Pieternella Maria Groenewege. Pieter is overleden op 22-10-1955 in Werkendam, 79 jaar oud. Hij is begraven op 26-10-1955 in Werkendam.
Notitie bij Pieter: Dit echtpaar woonde in 1907 te Groede, hun kinderen zijn in Nieuw- en Sint Joostland (Middelburg) geboren, op 1-11-1934 samen met hun 2 zoons ingeschreven op Texel op het adres Zwinweg 6, Oosterend, op 28-4-1936 ingeschreven op het adres Eelerberg Steenhaarweg 1, Hellendoorn, op welk adres een pachtboerderij ter grootte van 65ha is gevestigd, genaamd "Corneliahoeve". Op 1-11-1937 zijn Pieter en zoon Willem verhuisd Eelerberg Steenhaarweg 3; op 20-10-1940 is Pieter vertrokken naar een dijkhuis op het adres Kruisstraat 39, Werkendam, waar hij in mei 1947 nog woonachtig was, ult. 1955 wonende in de Bakkerskilstraat 14, aldaar, op welk adres hij samen met zijn ongehuwde zuster Dirkje woonde, beide in n graf begraven. De naam van de boerderij "Corneliahoeve" is ontleend aan n van de familieleden van de familie Vening Meinezs.
Beroep:
Landbouwer
Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 16-05-1907 in St Philipsland met Adriana Suzanna van Nieuwenhuizen, 28 jaar oud. Adriana is geboren op 23-11-1878 in St Philipsland. Adriana is overleden op 27-03-1937 in Hellendoorn, 58 jaar oud. Zij is begraven op 01-04-1937 in Hellendoorn.
Kinderen van Pieter en Adriana:
1 Maria Adriana van Dijke, geboren op 28-06-1910 in Nieuw- en Sint Joostland. Volgt IX-a.
2 Jacob van Dijke, geboren op 03-08-1911 in Nieuw- en Sint Joostland. Jacob is overleden op 19-01-1995 in Goes, 83 jaar oud. Hij is begraven op 24-01-1995 in Borssele.
3 Willem Cornelis van Dijke, geboren op 30-09-1912 in Nieuw- en Sint Joostland. Willem is overleden op 04-06-1966 in Hellendoorn, 53 jaar oud. Hij is begraven op 08-06-1966 in Hellendoorn.
Beroep:
Landbouwer
Klik voor foto in apart venster
6 De-Jager-van-Dijke
IX-a Maria Adriana van Dijke (afb. 6) is geboren op 28-06-1910 in Nieuw- en Sint Joostland, dochter van Pieter van Dijke (zie VIII-d) en Adriana Suzanna van Nieuwenhuizen. Maria is overleden op 26-08-1966 in Dussen, 56 jaar oud. Zij is begraven op 30-08-1966 in Werkendam.
Notitie bij Maria: Dit echtpaar is omgekomen bij een auto-ongeluk
Maria trouwde, 19 jaar oud, op 30-04-1930 in St Laurens met Adriaan de Jager, 21 jaar oud. Adriaan is geboren op 31-03-1909 in Kloetingen. Adriaan is overleden op 26-08-1966 in Dussen, 57 jaar oud. Hij is begraven op 30-08-1966 in Werkendam.
VIII-e Maria Alida van Dijke is geboren op 23-05-1881 in Hoedekenskerke, dochter van Jacob van Dijke (zie VII-c) en Pieternella Maria Groenewege. Maria is overleden op 27-05-1940 in Retranchement, 59 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 26-04-1906 in Groede met Abraham Izaak Leenhouts, 28 jaar oud. Abraham is geboren op 06-07-1877 in Zuidzande. Abraham is overleden op 23-07-1966 in Breda, 89 jaar oud.
Notitie bij Abraham: Dit echtpaar heeft in 1906 een hofstede in Retranchement, bewesten Terhofstede-polder, laten bouwen, die wel in gebruik is genomen maar niet metterwoon betrokken. In 1934 is er een neef Leenhouts gekomen.
Beroep:
Hoofd hervekavelingsdienst, later burgemeester
VIII-f Helena Dirkje van Dijke is geboren op 02-10-1883 in Hoedekenskerke, dochter van Jacob van Dijke (zie VII-c) en Pieternella Maria Groenewege. Helena is overleden. Helena trouwde, 22 jaar oud, op 26-04-1906 in Groede met Izaak Becu, 20 jaar oud. Izaak is geboren op 15-01-1886 in Groede.
Notitie bij Izaak: Dit echtpaar is in 1916 vertrokken naar het hof Den Eijkenboom (Perponcherpolder bij Goes) en heeft deze hofstede laten bekasteleinen tot 1924 in welk jaar het hof is verkocht maar het echtpaar is pachter gebleven. Men heeft er een vlasfabriek gesticht, die in 1922 is afgebrand. In 1923 zijn vreemden op de hoeve gekomen. In mei 1947 woonde het echtpaar Torenweg 225, Groede.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
7 Leendert van Dijke
8 Paspoort L van Dijke en MC Beun
9 Baarzande
VIII-g Leendert van Dijke (afb. 7 t/m 9) is geboren op 01-01-1886 in Hoedekenskerke, zoon van Jacob van Dijke (zie VII-c) en Pieternella Maria Groenewege. Leendert is overleden op 19-01-1954 in Breskens, 68 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Leendert trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1909 in Sluis met Maria Cathalijntje Beun, 24 jaar oud. Maria is geboren op 20-10-1884 in Sluis, dochter van Pieter Beun en Cathalijntje Lako. Maria is overleden op 12-12-1967 in Breskens, 83 jaar oud. Zij is begraven op 15-12-1967 in Breskens.
Kinderen van Leendert en Maria:
1 Jacob Pieter (Jaap) van Dijke, geboren op 16-09-1916 in Groede. Volgt IX-b.
2 Cathalijntje van Dijke, geboren op 17-12-1918 in Groede. Volgt IX-c.
Klik voor foto in apart venster
10 JP-van-Dijke
IX-b Jacob Pieter (Jaap) van Dijke (afb. 10) is geboren op 16-09-1916 in Groede, zoon van Leendert van Dijke (zie VIII-g) en Maria Cathalijntje Beun. Jaap is overleden op 21-06-1999 in Knokke, Belgi, 82 jaar oud. Hij is gecremeerd op 26-06-1999 in Brugge. Jaap trouwde, 25 jaar oud, op 09-07-1942 in Krabbendijke met Apolonia Cornelia (Plonie) Blok, 22 jaar oud. Plonie is geboren op 21-04-1920 in Krabbendijke.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
11 27 april 1945
12 Windhoek
IX-c Cathalijntje van Dijke is geboren op 17-12-1918 in Groede, dochter van Leendert van Dijke (zie VIII-g) en Maria Cathalijntje Beun. Cathalijntje is overleden op 06-01-2000 in Barendrecht, 81 jaar oud. Zij is begraven in Barendrecht. Cathalijntje trouwde, 21 jaar oud, op 27-04-1940 in Groede met Gideon Abraham Pieter van Melle (afb. 11 en 12), 26 jaar oud. Gideon is geboren op 03-02-1914 in Breskens, zoon van Izaak van Melle en Adriana Cornelia Kousmaker. Gideon is overleden op 28-11-1987 in Rotterdam, 73 jaar oud.
Notitie bij Gideon: Trad op 1-9-1930 toe als medewerker toe tot het door zijn vader opgerichte bedrijf Van Melle NV, waarvan hij op 3-2-1939 adjunctdirecteur werd. Op 11-6-1946 werd hij benoemd tot directeur.
Beroep:
fabrikant
Kind van Cathalijntje en Gideon:
1 Leendert van Melle, geboren op 30-03-1943 in Breskens.
Beroep:
ingenieur
VII-d Abraham van Dijke is geboren op 25-09-1844 in St Philipsland, zoon van Pieter van Dijke (zie VI-a) en Pieternella Marina Mol. Abraham is overleden op 06-01-1902 in Yerseke, 57 jaar oud.
Notitie bij Abraham: Abraham is bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg d.d. 29.6.1893 in staat van faillissement verklaard. Hij woonde toendertijd in Yerseke maar ten tijde van het faillissement was Abraham voortvluchtig naar Noord-Amerika. De aanvrager van het faillissement was Gerard Dees, koopman en commissionair, wonende te Dordrecht; zijn vordering op Abraham bedroeg f. 1579,50, in totaal was door schuldeisers voor een bedrag van ca f. 6000,-- aan vorderingen ingediend.
Op 18.2.1874 is het gezin van Sint Philipsland naar Lunteren vertrokken, op 1.11.1877 komende uit Oud-Vossemeer naar Sint
Philipsland, op 19.5.1879 van Sint Philipsland naar Hoedekenskerke en daarvandaan naar Yerseke.
Beroep:
Mossel- en oesterkweker/koopman
Abraham trouwde, 28 jaar oud, op 14-05-1873 in St Philipsland met Willemina van Blooijs, 75 jaar oud. Willemina is geboren op 31-12-1948 in St Philipsland. Willemina is overleden op 11-07-1920 in Yerseke, 28 jaar oud.
Kind van Abraham en Willemina:
1 Pieter van Dijke, geboren op 03-02-1874 in St Philipsland. Pieter is overleden op 18-06-1914 in Yerseke, 40 jaar oud.
Klik voor foto in apart venster
13 Pieter-van-Dijke-1849-1923
VII-e Pieter van Dijke (afb. 13) is geboren op 26-03-1849 in St Philipsland, zoon van Pieter van Dijke (zie VI-a) en Pieternella Marina Mol. Pieter is overleden op 14-03-1923 in St Philipsland, 73 jaar oud. Pieter trouwde, 49 jaar oud, op 18-09-1898 in St Philipsland met Johanna Cornelia van Dalen, 39 jaar oud. Johanna is geboren op 05-11-1858 in Tholen. Johanna is overleden op 07-12-1942 in St Philipsland, 84 jaar oud.
Klik voor foto in apart venster
14 Ds. Adriaan van Dijke
VII-f Adriaan van Dijke (afb. 14) is geboren op 30-08-1860 in St Philipsland, zoon van Pieter van Dijke (zie VI-a) en Janna Willemina Alida Meijer. Adriaan is overleden op 16-08-1936 in Kalamazoo, Mi, USA, 75 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: In ons land is Adriaan predikant geweest in Nieuw-Beijerland waar hij woonde op het adres Voordoel 5. Hij was de eerste steenlegger van de kerk van de Geref. Gem. in Goudswaard. In 1887 was Adriaan van beroep visser, in welk jaar hij naar Noord-Amerika is vertrokken. Van 1913-1936 was Adriaan predikant van verschillende Gereformeerde Gemeenten in de Noord-Amerikaanse staten Michigan (Kalamazoo) en Iowa (Sioux Center en Rock Valley), alsmede in de staat New Jersey (Paterson). Op 75jarige leeftijd heeft hij nog in de staat Iowa gepreekt. Op zondagmorgen 16.8.1936 is Adriaan te Kalamazoo overleden in de woning van zijn zoon Pieter. Hij is aldaar begraven tegen zijn uitdrukkelijke wens in om in ons land begraven te worden in het graf van zijn vader te Sint Philipsland. Zijn weduwe heeft gezegd: "als de Heere hem in Holland had willen laten begraven, zou de Heere hem ook wel in Holland hebben laten sterven". Adriaan had van de kerkeraad van zijn gemeente Nieuw-Beijerland toestemming om in Amerika gedurende 4 maanden de gemeente Kalamazoo te dienen; hij was dit keer dus slechts op bezoek in Amerika.
Adriaan trouwde met Louwerina Kunst. Louwerina is geboren op 22-01-1867 in St Philipsland. Louwerina is overleden. Zij is begraven in Kalamazoo, Mi, USA.
Kinderen van Adriaan en Louwerina:
1 Janna van Dijke. Janna is overleden.
2 Cornelia van Dijke. Cornelia is overleden.
3 Pieternella van Dijke. Pieternella is overleden.
4 Pieter van Dijke. Pieter is overleden in Kalamazoo, Mi, USA.
5 Cornelis van Dijke. Cornelis is overleden.
6 Willemina Maria Alida van Dijke, geboren omstreeks 1903. Willemina is overleden op 07-11-1923 in Kalamazoo, Mi, USA, ongeveer 20 jaar oud.
7 Adriaan van Dijke, geboren op 29-01-1910 in Grand Rapids, Mi, USA. Adriaan is overleden.
VII-g Johannes van Dijke is geboren op 16-03-1863 in St Philipsland, zoon van Pieter van Dijke (zie VI-a) en Janna Willemina Alida Meijer. Johannes is overleden op 18-10-1922 in St Philipsland, 59 jaar oud.
Notitie bij Johannes: (memorie van successie kantoor Tholen nr 3/6207)
Johannes heeft een motorschip laten bouwen genaamd "Drie Gebroeders", een toespeling op zijn 3 zoons Pieter, Johannes en
Abraham. Deze laatste heeft het schip van zijn vader overgenomen en later weer verkocht aan zijn broer Johannes. Zowel Johannes als zijn zoons waren schippers van beroep.
Beroep:
Beurtschipper, wethouder
Johannes trouwde, 19 jaar oud, op 27-10-1882 in St Philipsland met Adriaantje van Dijke, 23 jaar oud. Adriaantje is geboren op 13-07-1859 in St Philipsland. Adriaantje is overleden op 09-01-1893 in St Philipsland, 33 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Adriaantje:
1 Pieter van Dijke, geboren op 20-03-1883 in St Philipsland. Pieter is overleden op 15-03-1905 in Dreumel, 21 jaar oud. Hij is begraven op 06-06-1905 in Dreumel.
Notitie bij Pieter: hij kreeg een klap van het grootzeil van een schip, tuimelde buiten bewustzijn overboord in Ochten en is vervolgens verdronken verdronken te Dreumel op 15.3.1905, gevonden aldaar op 4.6.1905 en begraven aldaar op 6.6.1905 (memorie van successie kantoor Tholen nr 3/1720).
2 Abraham van Dijke, geboren op 17-04-1884 in St Philipsland. Abraham is overleden op 16-06-1886 in St Philipsland, 2 jaar oud.
3 Johannes van Dijke, geboren op 19-10-1885 in St Philipsland. Volgt VIII-h.
VIII-h Johannes van Dijke is geboren op 19-10-1885 in St Philipsland, zoon van Johannes van Dijke (zie VII-g) en Adriaantje van Dijke. Johannes is overleden op 13-07-1950 in St Philipsland, 64 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Dit gezin, behorende tot de Oud-Gereformeerde Gemeente, woonde van 17-3-1924 tot 10-8-1941 in Zuid-Beijerland a/b 3 Gebroeders, in mei 1947 Voorstraat 72 (=vanaf 1951 nr. 40) te Sint Philipsland. Johannes heeft het motorschip "Drie Gebroeders", dat zijn vader heeft laten bouwen, van zijn broer Abraham overgenomen.
Beroep:
schipper
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 07-04-1909 in ’s Gravendeel met Pietje van der Kolk, 20 jaar oud. Pietje is geboren op 27-07-1888 in Oud Beijerland. Pietje is overleden op 05-06-1960 in Dordrecht, 71 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Pietje:
1 Adriaantje van Dijke, geboren op 30-09-1909 in ’s Gravendeel. Volgt IX-d.
2 Leendert van Dijke, geboren op 08-02-1911 in Raamsdonk. Leendert is overleden op 29-11-1997 in Dordrecht, 86 jaar oud. Hij is begraven op 04-12-1997 in Heerjansdam.
Beroep:
Binnenschipper
IX-d Adriaantje van Dijke is geboren op 30-09-1909 in ’s Gravendeel, dochter van Johannes van Dijke (zie VIII-h) en Pietje van der Kolk. Adriaantje is overleden op 07-02-1944, 34 jaar oud. Adriaantje trouwde met Pieter Christiaan Spuijbroek. Pieter is geboren op 20-04-1907 in Raamsdonk. Pieter is overleden op 24-12-1982 in Raamsdonk, 75 jaar oud.
Beroep:
timmerman aannemer
VII-h Kornelis Machiel van Dijke is geboren op 02-02-1866 in St Philipsland, zoon van Pieter van Dijke (zie VI-a) en Janna Willemina Alida Meijer. Kornelis is overleden op 09-03-1936 in St Philipsland, 70 jaar oud.
Notitie bij Kornelis: Op 20/4/1871 werd door Kornelis Machiel de eerste steen gelegd voor de nieuw te bouwen kerk van de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Sint Philipsland (In 1932 onttrok Kornelis Machiel zich met een aantal leden uit deze Gemeente, toen Oud Gereformeerde Gemeente genoemd. Deze groep institueerde in 1939, dus na zijn overlijden, een Gereformeerde Gemeente. Zij bouwden een kerkgebouw in de Voorstraat).
4 ongehuwde kinderen uit dit huwelijk, te weten Pieter, Neeltje, Pieternella M.A. en Cornelia C. zijn naast elkaar begraven op de Oude Algemene Begraafplaats, Deensestraat, Sint Philipsland.
Beroep:
schipper
Kornelis trouwde, 23 jaar oud, op 12-04-1889 in St Philipsland met Adriaantje Faasse, 22 jaar oud. Adriaantje is geboren op 16-02-1867 in St Philipsland, dochter van Cent Faasse en Cornelia Karreman. Adriaantje is overleden op 12-09-1956 in St Philipsland, 89 jaar oud.
Kinderen van Kornelis en Adriaantje:
1 Pieter van Dijke, geboren op 16-08-1890 in St Philipsland. Pieter is overleden op 29-03-1981 in St Philipsland, 90 jaar oud.
Notitie bij Pieter: tot zijn overlijden wonende Wilhelminastraat 1, Sint Philipsland.
Beroep:
schipper
2 Centinus van Dijke, geboren op 01-09-1891 in St Philipsland. Centinus is overleden op 01-03-1946 in St Philipsland, 54 jaar oud.
Beroep:
schipper
3 Jan Willem Marinus van Dijke, geboren op 01-02-1893 in St Philipsland. Volgt VIII-i.
4 Neeltje van Dijke, geboren op 03-06-1895 in St Philipsland. Neeltje is overleden op 18-12-1971 in St Philipsland, 76 jaar oud. Neeltje bleef ongehuwd.
5 Janna Wilhelmina Maria van Dijke, geboren op 06-01-1897 in St Philipsland. Volgt VIII-j.
6 Cornelia Johanna van Dijke, geboren op 21-04-1898 in St Philipsland. Cornelia is overleden op 01-04-1899 in St Philipsland, 11 maanden oud. Cornelia bleef ongehuwd.
7 Pieternella Maria Alida van Dijke, geboren op 08-03-1902 in St Philipsland. Pieternella is overleden op 10-12-1980 in Goes, 78 jaar oud.
8 Cornelia Catharina van Dijke, geboren op 03-05-1906 in St Philipsland. Cornelia is overleden op 21-02-1989 in Goes, 82 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: in mei 1947 wonende Wilhelminastraat A142, Sint Philipsland, vanaf 4.5.1982 Eendrachtstraat 16, aldaar, vanaf 26.9.1986 Jasmijnstraat 4, Goes.
Cornelia bleef ongehuwd.
VIII-i Jan Willem Marinus van Dijke is geboren op 01-02-1893 in St Philipsland, zoon van Kornelis Machiel van Dijke (zie VII-h) en Adriaantje Faasse. Jan is overleden op 17-02-1971 in Bergen op Zoom, 78 jaar oud. Jan trouwde, 33 jaar oud, op 25-03-1926 in St Philipsland met Cornelia Westbroek, 30 jaar oud. Cornelia is geboren op 20-08-1895 in St Philipsland. Cornelia is overleden op 07-12-1981 in St Philipsland, 86 jaar oud. Zij is begraven op 11-12-1981 in St Philipsland.
Notitie bij Cornelia: Cornelia behoorde tot de Oud Gereformeerde Gemeente, ult. 1981 wonende Schoolstraat 5, Sint Philipsland.
VIII-j Janna Wilhelmina Maria van Dijke is geboren op 06-01-1897 in St Philipsland, dochter van Kornelis Machiel van Dijke (zie VII-h) en Adriaantje Faasse. Janna is overleden op 02-11-1990 in Haamstede, 93 jaar oud. Zij is begraven op 06-11-1990 in Renesse. Janna trouwde met Gerrit van Sluis. Gerrit is geboren op 26-05-1891 in Brouwershaven. Gerrit is overleden op 14-05-1954 in Renesse, 62 jaar oud.
VII-i Machiel van Dijke is geboren op 23-12-1868 in St Philipsland, zoon van Pieter van Dijke (zie VI-a) en Janna Willemina Alida Meijer. Machiel is overleden op 28-02-1945 in Rotterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij Machiel: Dit gezin behoorde tot de oud Gereformeerde kerk
Beroep:
schipper "Twee Gebroeders"
Machiel trouwde, 27 jaar oud, op 11-09-1896 in St Philipsland met Neeltje Poulina den Braber, 26 jaar oud. Neeltje is geboren op 07-11-1869 in St Philipsland, dochter van Jacob den Braber en Pieternella Maria Slootmaker. Neeltje is overleden op 29-11-1944 in Rotterdam, 75 jaar oud.
Beroep:
schipper
Kinderen van Machiel en Neeltje:
1 Pieter van Dijke, geboren op 26-01-1897. Pieter is overleden.
2 Pieternella Maria van Dijke, geboren op 11-06-1899 in St Philipsland. Volgt VIII-k.
3 Janna Wilhelmina Maria van Dijke, geboren op 19-08-1901 in St Philipsland. Volgt VIII-l.
4 Jacob van Dijke, geboren op 25-02-1903 in Steenbergen. Volgt VIII-m.
5 Marina Pieternella Alida van Dijke, geboren op 19-04-1909 in St Philipsland. Volgt VIII-n.
6 Jacomina Cornelia van Dijke, geboren op 25-03-1911 in Rotterdam. Volgt VIII-o.
VIII-k Pieternella Maria van Dijke is geboren op 11-06-1899 in St Philipsland, dochter van Machiel van Dijke (zie VII-i) en Neeltje Poulina den Braber. Pieternella is overleden op 06-02-1986 in Terneuzen, 86 jaar oud. Pieternella trouwde, 34 jaar oud, op 16-05-1934 in Rotterdam met Arij Jan Pape, 36 jaar oud. Arij is geboren op 29-08-1897 in Sint Annaland. Arij is overleden op 06-02-1973 in Terneuzen, 75 jaar oud.
Beroep:
schipper binnenvaart
VIII-l Janna Wilhelmina Maria van Dijke is geboren op 19-08-1901 in St Philipsland, dochter van Machiel van Dijke (zie VII-i) en Neeltje Poulina den Braber. Janna is overleden op 08-06-1994 in Koudekerke, 92 jaar oud. Zij is begraven op 13-06-1994 in Koudekerke.
Notitie bij Janna: Janna is op 26.4.1927 naar Rotterdam vertrokken
Janna trouwde met Jacob van ’t Hof. Jacob is geboren op 29-07-1900 in ’s Gravendeel. Jacob is overleden op 09-04-1954 in Den Haag, 53 jaar oud.
VIII-m Jacob van Dijke is geboren op 25-02-1903 in Steenbergen, zoon van Machiel van Dijke (zie VII-i) en Neeltje Poulina den Braber. Jacob is overleden op 09-05-1969 in Rotterdam, 66 jaar oud. Hij is begraven op 13-05-1969 in Rotterdam. Jacob trouwde, 31 jaar oud, op 01-08-1934 in Rotterdam met Marina Adriana Westbroek, 25 jaar oud. Marina is geboren op 04-01-1909 in Rotterdam. Marina is overleden op 12-03-1990 in Rotterdam, 81 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Marina:
1 Neeltje Paulina van Dijke, geboren op 02-08-1935 in Rotterdam. Volgt IX-e.
2 Cornelis van Dijke, geboren op 19-03-1947 in Rotterdam. Cornelis is overleden op 23-11-1949, 2 jaar oud.
IX-e Neeltje Paulina van Dijke is geboren op 02-08-1935 in Rotterdam, dochter van Jacob van Dijke (zie VIII-m) en Marina Adriana Westbroek. Neeltje is overleden op 12-03-1990 in Rotterdam, 54 jaar oud. Neeltje trouwde, 25 jaar oud, op 08-12-1960 in Rotterdam met Adriaan Piet de Graaff, 23 jaar oud. Adriaan is geboren op 18-12-1936 in Schiebroek. Adriaan is overleden.
Beroep:
Physiotherapeut
VIII-n Marina Pieternella Alida van Dijke is geboren op 19-04-1909 in St Philipsland, dochter van Machiel van Dijke (zie VII-i) en Neeltje Poulina den Braber. Marina is overleden op 10-07-1987 in Tilburg, 78 jaar oud.
Notitie bij Marina: Marina is op 13.9.1927 naar Rotterdam vertrokken. In de jaren ’30 heeft zij vermoedelijk in verband met haar verpleegsteropleiding enkele jaren in Amsterdam gewoond: 1e Helmersstraat 104, Vondelstraat 112 (1936) en Overtoom 87
(1937), waarna zij met haar echtgenoot naar Batavia is vertrokken.
Marina trouwde, 29 jaar oud, op 16-12-1938 in Soerabaja, Indonesi met Petrus Adrianus Riedel, 31 jaar oud. Petrus is geboren op 15-03-1907 in Amsterdam. Petrus is overleden op 07-10-1987 in Tilburg, 80 jaar oud.
VIII-o Jacomina Cornelia van Dijke is geboren op 25-03-1911 in Rotterdam, dochter van Machiel van Dijke (zie VII-i) en Neeltje Poulina den Braber. Jacomina is overleden op 28-11-2000 in Hoek, 89 jaar oud. Zij is begraven op 02-12-2000 in Terneuzen.
Notitie bij Jacomina: Jacomina is op 19.7.1933 naar Rotterdam vertrokken. Dit gezin woonde in mei 1947 te Krimpen aan de IJssel, Jacomina ult. 1998 Irisstraat 30, Hoek.
Jacomina trouwde, 23 jaar oud, op 27-06-1934 in Rotterdam met Marinus Pols, 26 jaar oud. Marinus is geboren op 20-01-1908 in Willemsstad. Marinus is overleden op 10-02-1982 in Terneuzen, 74 jaar oud.
Beroep:
schipper ms "Jacoma"
VII-j Marina Pieternella Alida van Dijke is geboren op 01-05-1872 in St Philipsland, dochter van Pieter van Dijke (zie VI-a) en Janna Willemina Alida Meijer. Marina is overleden. Marina trouwde, 26 jaar oud, op 04-08-1898 in St Philipsland met Jacob de Waal, 22 jaar oud. Jacob is geboren op 22-09-1875 in Bruinisse, zoon van Gabriel de Waal en Jacoba Voorbeijtel. Jacob is overleden op 02-07-1964 in Rotterdam, 88 jaar oud.
Beroep:
Schipper, koopman in groenten
Klik voor foto in apart venster
15 Abraham-van-Dijke-1814-1897
VI-b Abraham van Dijke (afb. 15) is geboren op 09-11-1814 in St Philipsland, zoon van Adriaan van Dijke (zie V-c) en Maria van Oeveren. Abraham is overleden.
Notitie bij Abraham: Toen Abraham’s broer Pieter van Dijke predikant werd ging Abraham de boerderij "Bouwlust" te Sint Philipsland beboeren, een kapitale hoeve met 71HA, 33 are en 90 ca grond, welke hofstede in 1986 is afgebroken, waarvoor een vernieuwde boerderij in de plaats is gekomen. Abraham behoorde tot n van de vooraanstaanden in Sint Philipsland, tot wie de categorie van de 12 landbouwers behoorde, van wie Abraham n van de grootste was. In 1843 bezat hij 11-19 runderen en 9-14 paarden, uit welke veestapel de welstand kan worden afgeleid, zo ook uit de betaling van 30 gulden en meer in de grond en andere direkte rijksbelastingen.
Bron: onderzoek naar de Zeeuwse burgemeesters Marinus Dorst en Bastiaan Abraham Kramer door J. Kempeneers.
Abraham ligt op de begraafplaats te Sint Philipsland naast zijn broer Pieter begraven.
Beroep:
Landbouwer
Abraham trouwde, 32 jaar oud, op 01-06-1847 in Tholen met Catharina Geluk, 23 jaar oud. Catharina is geboren op 12-04-1824 in Tholen. Catharina is overleden op 24-02-1889 in St Philipsland, 64 jaar oud.
Kind van Abraham en Catharina:
1 Adriaan van Dijke, geboren op 03-12-1849 in St Philipsland. Volgt VII-k.
VII-k Adriaan van Dijke is geboren op 03-12-1849 in St Philipsland, zoon van Abraham van Dijke (zie VI-b) en Catharina Geluk. Adriaan is overleden op 12-08-1920 in St Philipsland, 70 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Adriaan trouwde, 22 jaar oud, op 15-05-1872 in St Philipsland met Suzanne de Bruijne, 24 jaar oud. Suzanne is geboren op 23-07-1847 in Zaamslag. Suzanne is overleden op 24-02-1929 in St Philipsland, 81 jaar oud.
Kinderen van Adriaan en Suzanne:
1 Abraham van Dijke, geboren op 26-02-1873 in St Philipsland. Abraham is overleden.
2 Geertruida Antonetta van Dijke, geboren op 26-06-1874 in St Philipsland. Geertruida is overleden op 25-01-1952 in Spijkenisse, 77 jaar oud.
3 Pieter van Dijke, geboren op 12-01-1876 in St Philipsland. Pieter is overleden.
4 Karel Willem van Dijke, geboren op 22-10-1877 in Bruinisse. Karel is overleden.
5 Catharina Maria van Dijke, geboren op 18-07-1879 in Bruinisse. Volgt VIII-p.
6 Maria Adriana van Dijke, geboren op 17-12-1880 in Bruinisse. Maria is overleden op 14-11-1970 in Kortgene, 89 jaar oud.
7 Adriaan Marinus van Dijke, geboren op 15-08-1883 in St Philipsland. Volgt VIII-q.
8 Adriana Suzanna van Dijke, geboren op 18-12-1890 in St Philipsland. Adriana is overleden op 27-09-1947 in Goes, 56 jaar oud.
Klik voor foto in apart venster
16 Catharina-Maria-van-Dijke-en-Govert-Otto-Sneep
VIII-p Catharina Maria van Dijke (afb. 16) is geboren op 18-07-1879 in Bruinisse, dochter van Adriaan van Dijke (zie VII-k) en Suzanne de Bruijne. Catharina is overleden op 06-11-1934 in Ginneken, 55 jaar oud. Catharina trouwde, 21 jaar oud, op 18-04-1901 in St Philipsland met Govert Otto Sneep, ongeveer 23 jaar oud. Govert is geboren omstreeks 1878 in Ossendrecht. Govert is overleden.
VIII-q Adriaan Marinus van Dijke is geboren op 15-08-1883 in St Philipsland, zoon van Adriaan van Dijke (zie VII-k) en Suzanne de Bruijne. Adriaan is overleden op 27-06-1963 in Roosendaal, 79 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Volgens een bericht in de Ierseksche en Thoolse Courant d.d. 31.12.1925 was bij Adriaan Marinus onder zijn veestapel mond- en klauwzeer gekonstateerd.
Hij was op 11.1.1927, ter gelegenheid van de installatie van de heer H.P. Kleppe tot burgemeester van Sint Philipsland, waarnemend burgemeester.
Dit gezin woonde in mei 1947 Oude Polder B1, Sint Philipsland (=boerderij "Bouwlust").
Beroep:
Landbouwer hoeve ’Bouwlust’
Adriaan trouwde, 33 jaar oud, op 16-11-1916 in St Philipsland met Louwrina Willemina Mol, 20 jaar oud. Louwrina is geboren op 08-10-1896 in St Philipsland. Louwrina is overleden op 08-04-1976 in Apeldoorn, 79 jaar oud. Zij is begraven op 13-04-1976 in St Philipsland.
Kinderen van Adriaan en Louwrina:
1 Suzanna Adriana van Dijke, geboren op 02-01-1917 in St Philipsland. Volgt IX-f.
2 Maria Suzanna van Dijke, geboren op 14-04-1918 in St Philipsland. Maria is overleden.
3 Pieternella Elizabeth van Dijke, geboren op 20-12-1920 in St Philipsland. Pieternella is overleden op 14-02-1996 in Nijmegen, 75 jaar oud.
4 Marinus Cornelis van Dijke, geboren op 12-04-1924 in St Philipsland. Marinus is overleden op 07-10-1925 in St Philipsland, 1 jaar oud.
Notitie bij Marinus: Overleden door verdrinking in de drinkput voor de paarden.
IX-f Suzanna Adriana van Dijke is geboren op 02-01-1917 in St Philipsland, dochter van Adriaan Marinus van Dijke (zie VIII-q) en Louwrina Willemina Mol. Suzanna is overleden. Suzanna trouwde, 26 jaar oud, op 01-04-1943 in St Philipsland met Jacob Nicolaas (Joost) van Es, 26 jaar oud. Joost is geboren op 19-07-1916 in Oude Tonge. Joost is overleden op 27-12-1978 in Middelharnis, 62 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
V-d Pieternella van Dijke is geboren in Westkerke, dochter van Johannes van Dijke (zie IV-c) en Neeltje Pieters Klippel. Zij is gedoopt op 21-04-1764 in Scherpenisse. Pieternella is overleden op 21-04-1839 in St Philipsland, 75 jaar oud.
Notitie bij Pieternella: Pieternella woonde bij haar ouders op de boerderij "Bouwlust" en Willem op de boerderij de "Steene Poorte", welke boerderijen naast elkaar lagen te Sint Philipsland zodat ze elkaar zodoende ongetwijfeld hebben leren kennen. Willem heeft de boerderij gekocht en moeten verkopen in 1792. Zijn vader Adriaan had de boerderij gepacht na de watersnoodramp van Nieuw- en Sint Joosland in 1753, waar hij al het vee, land en boerderij heeft verloren. Willem werd daardoor in Arnemuiden gedoopt. Het droogmaken van Nieuw- en Sint Joosland was toen voorlopig niet mogelijk.
Pieternella was kennelijk een sterke vrouw want zij baarde van 1784 t/m 1808 in totaal 19 kinderen, haar eerste kind op 19-jarige leeftijd.
Beroep:
Arbeidster
Pieternella begon een relatie met Willem Steenpoorte. Willem is geboren in 09-1752 in Arnemuiden. Hij is gedoopt op 01-10-1752 in Arnemuiden. Willem is overleden op 16-10-1822 in St Philipsland, 70 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
V-e Pieter van Dijke is geboren op 10-02-1766 in St Philipsland, zoon van Johannes van Dijke (zie IV-c) en Neeltje Pieters Klippel. Hij is gedoopt op 15-02-1766. Pieter is overleden op 08-12-1825 in St Philipsland, 59 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Pieter kocht op 6.5.1801 van Johannes van den Tol huis en erf Voorstraat westzijde 8 te Sint Philipsland voor de prijs van 116.13.4 pond.
In de periode van 1807-1825 was Pieter ook eigenaar van het huis Voorstraat westzijde 38, aldaar.
In 1817 was Pieter cijnsplichtige van het pand Voorstraat oostzijde 15, zo ook van de panden Voorstraat westzijde 8 in de periode van 1802-1825, zijn weduwe van 1825-1831, en Voorstraat westzijde 38 in de periode van 1818-1825, zijn weduwe van 1825-1831.
Uit de boedelscheiding d.d. 2.3.1818 (Not.arch.inv.nr. 2814(763) van Pieter’s moeder Neeltje Klippel blijkt: - dat het huis Voorstraat westzijde 8 in het openbaar aan Pieter is verkocht voor de prijs van f. 995,-- - dat Pieter de hem gelegateerde hofstede "Bouwlust" heeft aanvaard voor een totaalbedrag van f. 25.412,--. Pieter was pachter/gebruiker van deze hofstede in de periode van 1807-1825. Op dezelfde datum (Not.arch.inv.nr. 2814(767) lenen Pieter en Adriana van Marinus Anthony Catshoek, vrederechter te Tholen, een bedrag van f. 10.000,-- tegen 5%. Onderpand is de hoeve met de daarbij behorende losse inventaris en de gewassen te velde.
Op 4.8.1825 (Not.arch.inv.nr. 2897(90)heeft Pieter de hofstede, bekend onder nr. 64, aan zijn broer Adriaan verpacht voor 10 jaar.
De pacht is ingegaan op 1.3.1826 en is geindigd op de laatste dag van februari 1836.
Op 6.3.1826 (Not.arch.inv.nr. 2898(431) heeft op verzoek van Adriana de openbare verkoop plaatsgevonden van paarden, koeien, bouw- en melkgereedschappen en meubels "waarbij zich geen goude of zilvere werken noch horlogien bevinden" op de hoeve bewoond door Pieter’s weduwe, landvrouw.
Op 27.7.1829 (Not.arch.inv.nr.2911(636) heeft Adriana geleend van Jan Schuurbeque Boeye, te Zierikzee, een bedrag van f.19.000,-- tegen 5%. Onderpand is o.a. de hofstede groot 68 bunder 14 roeden 70 ellen.
Transactie 30.9.1831 (Not.arch.inv.nr.2920(981) boedelbeschrijving van Adriana, waaruit blijkt dat de hofstede werd gelegateerd aan Pieter van Dijke A.zn (1812-1883).
Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 24-07-1796 in St Philipsland met Adriana Abrahamse van Oeveren, 20 jaar oud. Adriana is geboren op 29-09-1775 in St Philipsland. Adriana is overleden op 28-06-1831 in St Philipsland, 55 jaar oud.
IV-d Helena (Lena) van Dijke is geboren omstreeks 1733 in St Maartensdijk, dochter van Adriaan Jansen van Dijke (zie III-a) en Maria Kornelis Landmeters. Lena is overleden op 11-03-1805 in St Maartensdijk, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Lena: Op 24-6-1761 woonde dit echtpaar aan de noordzijde van het dorp Poortvliet; in de lidmatenlijst van de Ned. Geref. Kerk ald. van 23-7-1768 staan zij genoteerd als wonend buiten het dorp (G.A. Tholen, J.J. Bevelander, lidmatenlijsten Poortvliet p. 15 en 21); Cornelis leende geld van zijn oom en voogd Laurens Pipping, zo kan worden opgemaakt uit de boedelinventarisatie van laatstgenoemde . Op 19-6-1758 leende hij fl. 100,-- en op
25-1-1769 fl. 600,--, beide tegen een rente van 4% per jaar (Raze 5563, 19-12-1777, fol. 143v)
Tot de nalatenschap van Lena behoorden: een boerderij aan de rand van de Reygershoek te Poortvliet en land te Poortvliet ter grootte van 41 gementen en 102 roeden; voorts land te Scherpenisse ter grootte van 5 gemeten en 292 roeden (Raze 5697, 14-8-1805, fol. 44 t/m 52).
Lena:
(1) ging in ondertrouw, ongeveer 24 jaar oud, op 07-01-1757 met Cornelis Pipping, 29 jaar oud. Hij is gedoopt op 21-09-1727 in St Laurens. Cornelis is overleden, 51 jaar oud. Hij is begraven op 24-07-1779 in Poortvliet.
Beroep:
Landbouwer
(2) ging in ondertrouw, ongeveer 47 jaar oud, op 21-04-1780 in Scherpenisse met Jan Beke, ongeveer 36 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1744 in Scherpenisse. Jan is overleden op 11-08-1817 in Scherpenisse, ongeveer 73 jaar oud.
IV-e Adriaan van Dijke is geboren omstreeks 1735 in St Maartensdijk, zoon van Adriaan Jansen van Dijke (zie III-a) en Maria Kornelis Landmeters. Adriaan is overleden. Adriaan:
(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 29-12-1765 in St Maartensdijk met Jacomine/Jacomijntje Eekenhout. Jacomine/Jacomijntje is geboren in Oud-Vossemeer. Jacomine/Jacomijntje is overleden op 15-11-1772 in St Maartensdijk.
(2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 30-11-1773 in St Maartensdijk met Catharina (Kaatje) Geluk. Kaatje is overleden.
Kinderen van Adriaan en Jacomine/Jacomijntje:
1 Adriaan van Dijke, geboren op 16-10-1768 in St Maartensdijk.
2 Cornelia van Dijke, geboren op 15-09-1770 in St Maartensdijk. Cornelia is overleden op 08-04-1845 in St Maartensdijk, 74 jaar oud.
3 Johannes van Dijke, geboren op 15-11-1772 in St Maartensdijk.
Kinderen van Adriaan en Kaatje:
4 Catharina van Dijke. Zij is gedoopt op 14-12-1777 in St Maartensdijk.
5 Willemijntje van Dijke. Zij is gedoopt op 25-04-1779 in St Maartensdijk. Willemijntje is overleden.
6 Jacob van Dijke. Hij is gedoopt op 08-10-1780 in St Maartensdijk. Jacob is overleden.
III-b Cornelis Jansen van Dijke, zoon van Joes (Joannes/Jan) Adriaans van Deijck (zie II) en Jannetje Cornelis Schenk(s). Hij is gedoopt op 27-02-1707 in St Maartensdijk. Cornelis is overleden op 02-02-1738 in Dreischor, 30 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Dit gezin woonde in 1732 te Dreichor.
Raze (weeskamer Dreischor) d.d. 29.3.1739: inventaris Cornelis Jansen van Dijke, helft voor zijn weduwe Sara, helft voor verdere familie.
Raze 4522 d.d. 2.5.1735: Adam Stoffels Luijkaart (= vermoedelijk broer van Sara)levert aan Cornelis Jansen een huis en schuur aan de noordzijde van de Ring te Dreischor voor 70.-.-. pond
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 14-09-1732 in Dreischor met Sara Stoffels Lucaart, nadat zij op 29-08-1732 in Zonnemaire in ondertrouw zijn gegaan. Sara is geboren in Dreischor. Sara is overleden.
Kind van Cornelis en Sara:
1 Janna van Dijke, geboren op 07-09-1734 in Dreischor.

Index (205 personen)

Augustijn, Govert Johannes (*17-03-1836, †27-05-1920) [Partner van VII-b]  VII-b
Becu, Izaak (*15-01-1886) [Partner van VIII-f]  VIII-f
Beke, Jan (*±1744, †11-08-1817) [Partner van IV-d]  IV-d
Beun, Maria Cathalijntje (*20-10-1884, †12-12-1967) [Partner van VIII-g]  VIII-g; IX-b; IX-c
Beun, Pieter (*25-08-1856, †15-05-1929) [Schoonvader van VIII-g]  VIII-g
Blok, Apolonia Cornelia (Plonie) (*21-04-1920) [Partner van IX-b]  IX-b
Blooijs, Willemina van (*31-12-1948, †11-07-1920) [Partner van VII-d]  VII-d
Braber, Jacob den [Schoonvader van VII-i]  VII-i
Braber, Maria den [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a
Braber, Neeltje Poulina den (*07-11-1869, †29-11-1944) [Partner van VII-i]  VII-i; VIII-k; VIII-l; VIII-m; VIII-n; VIII-o
Brosis, Catharina Andries (*±1635, †>1669) [Partner van I]  I; II
Bruijne, Suzanne de (*23-07-1847, †24-02-1929) [Partner van VII-k]  VII-k; VIII-p; VIII-q
Dalen, Johanna Cornelia van (*05-11-1858, †07-12-1942) [Partner van VII-e]  VII-e
Deijck, Adriaenus Jannes van (*±1630, †>1669) [Nummer I]  I; II
Deijck, Joes (Joannes/Jan) Adriaans van (~27-10-1658, []?-12-1733) [Nummer II]  II; III-a; III-b
Deijck, Petronella van (*24-12-1669) [Dochter van I]  I,2
Dijke, Aaltje van (*18-02-1847, †02-11-1869) [Dochter van VI-a]  VI-a,8
Dijke, Abraham van (*09-11-1814) [Nummer VI-b]  VI-b; VII-k
Dijke, Abraham van (*25-09-1844, †06-01-1902) [Nummer VII-d]  VII-d
Dijke, Abraham van (*26-02-1873) [Zoon van VII-k]  VII-k,1
Dijke, Abraham van (*17-04-1884, †16-06-1886) [Zoon van VII-g]  VII-g,2
Dijke, Adrais van (~27-10-1709) [Zoon van II]  II,6
Dijke, Adriaan van (*±1735) [Nummer IV-e]  IV-e
Dijke, Adriaan van (*01-01-1763, †03-02-1849) [Nummer V-c]  V-c; VI-a; VI-b
Dijke, Adriaan van (*16-10-1768) [Zoon van IV-e]  IV-e,1
Dijke, Adriaan van (*07-08-1798) [Zoon van V-c]  V-c,5
Dijke, Adriaan van (*27-12-1832, †20-05-1833) [Zoon van VI-a]  VI-a,1
Dijke, Adriaan van (*03-12-1849, †12-08-1920) [Nummer VII-k]  VII-k; VIII-p; VIII-q
Dijke, Adriaan van (*30-08-1860, †16-08-1936) [Nummer VII-f]  VII-f
Dijke, Adriaan van (*29-01-1910) [Zoon van VII-f]  VII-f,7
Dijke, Adriaan Jansen van (~11-01-1688, †<25-10-1763) [Nummer III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e
Dijke, Adriaan Johannes van (*24-08-1835, †03-11-1856) [Zoon van VI-a]  VI-a,3
Dijke, Adriaan Marinus van (*15-08-1883, †27-06-1963) [Nummer VIII-q]  VIII-q; IX-f
Dijke, Adriaantje van (*19-11-1805, †<30-09-1817) [Dochter van V-c]  V-c,7
Dijke, Adriaantje van (*30-09-1817, †18-07-1889) [Dochter van V-c]  V-c,10
Dijke, Adriaantje van (*13-07-1859, †09-01-1893) [Partner van VII-g]  VII-g; VIII-h
Dijke, Adriaantje van (*30-09-1909, †07-02-1944) [Nummer IX-d]  IX-d
Dijke, Adriana Suzanna van (*18-12-1890, †27-09-1947) [Dochter van VII-k]  VII-k,8
Dijke, Cathalijntje van (*17-12-1918, †06-01-2000) [Nummer IX-c]  IX-c
Dijke, Catharina van (~14-12-1777) [Dochter van IV-e]  IV-e,4
Dijke, Catharina Maria van (*18-07-1879, †06-11-1934) [Nummer VIII-p]  VIII-p
Dijke, Centinus van (*01-09-1891, †01-03-1946) [Zoon van VII-h]  VII-h,2
Dijke, Cornelia van [Dochter van VII-f]  VII-f,2
Dijke, Cornelia van (*15-09-1770, †08-04-1845) [Dochter van IV-e]  IV-e,2
Dijke, Cornelia Catharina van (*03-05-1906, †21-02-1989) [Dochter van VII-h]  VII-h,8
Dijke, Cornelia Johanna van (*21-04-1898, †01-04-1899) [Dochter van VII-h]  VII-h,6
Dijke, Cornelis van [Zoon van VII-f]  VII-f,5
Dijke, Cornelis van (~07-10-1725, []28-02-1769) [Nummer IV-b]  IV-b; V-a
Dijke, Cornelis van (*02-11-1771, †13-10-1823) [Zoon van IV-c]  IV-c,7
Dijke, Cornelis van (*22-03-1792) [Zoon van V-c]  V-c,2
Dijke, Cornelis van (*19-03-1947, †23-11-1949) [Zoon van VIII-m]  VIII-m,2
Dijke, Cornelis Jansen van (~27-02-1707, †02-02-1738) [Nummer III-b]  III-b
Dijke, Dirkje Helena van (*13-12-1874, †28-12-1944) [Dochter van VII-c]  VII-c,4
Dijke, Dirkje Lena van (*14-12-1872, †±12-05-1875) [Dochter van VII-c]  VII-c,2
Dijke, Francijntje van (~20-07-1721, †<30-01-1729) [Dochter van III-a]  III-a,1
Dijke, Francijntje van (~30-01-1729) [Dochter van III-a]  III-a,5
Dijke, Geertruida Antonetta van (*26-06-1874, †25-01-1952) [Dochter van VII-k]  VII-k,2
Dijke, Helena (Lena) van (*±1733, †11-03-1805) [Nummer IV-d]  IV-d
Dijke, Helena Dirkje van (*02-10-1883) [Nummer VIII-f]  VIII-f
Dijke, Jacob van (~08-10-1780) [Zoon van IV-e]  IV-e,6
Dijke, Jacob van (*10-11-1841, †14-10-1906) [Nummer VII-c]  VII-c; VIII-c; VIII-d; VIII-e; VIII-f; VIII-g
Dijke, Jacob van (*25-02-1903, †09-05-1969) [Nummer VIII-m]  VIII-m; IX-e
Dijke, Jacob van (*03-08-1911, †19-01-1995) [Zoon van VIII-d]  VIII-d,2
Dijke, Jacob Pieter (Jaap) van (*16-09-1916, †21-06-1999) [Nummer IX-b]  IX-b
Dijke, Jacomina Cornelia van (*25-03-1911, †28-11-2000) [Nummer VIII-o]  VIII-o
Dijke, Jan van (~03-02-1692) [Zoon van II]  II,3
Dijke, Jan Willem Marinus van (*01-02-1893, †17-02-1971) [Nummer VIII-i]  VIII-i
Dijke, Janna van [Dochter van VII-f]  VII-f,1
Dijke, Janna van (*07-09-1734) [Dochter van III-b]  III-b,1
Dijke, Janna Johanna van (*02-09-1864, †27-08-1954) [Dochter van VII-a]  VII-a,2
Dijke, Janna Wilhelmina Maria van (*06-01-1897, †02-11-1990) [Nummer VIII-j]  VIII-j
Dijke, Janna Wilhelmina Maria van (*19-08-1901, †08-06-1994) [Nummer VIII-l]  VIII-l
Dijke, Jobje van (~22-03-1705, †>28-05-1713) [Zoon van II]  II,8
Dijke, Jobje van (~28-05-1713) [Zoon van II]  II,7
Dijke, Johanna Wilhelmina van (*15-02-1870, †13-05-1943) [Nummer VIII-b]  VIII-b
Dijke, Johannes van (~16-07-1724, †<09-09-1731) [Zoon van III-a]  III-a,3
Dijke, Johannes van (~09-09-1731, †11-09-1807) [Nummer IV-c]  IV-c; V-b; V-c; V-d; V-e
Dijke, Johannes van (~18-02-1769) [Zoon van IV-b]  IV-b,6
Dijke, Johannes van (*15-11-1772) [Zoon van IV-e]  IV-e,3
Dijke, Johannes van (*16-03-1863, †18-10-1922) [Nummer VII-g]  VII-g; VIII-h
Dijke, Johannes van (*19-10-1885, †13-07-1950) [Nummer VIII-h]  VIII-h; IX-d
Dijke, Johannes van (~01-07-1967) [Zoon van IV-c]  IV-c,8
Dijke, Johannis van (~01-07-1790, †17-02-1863) [Zoon van V-c]  V-c,1
Dijke, Karel Willem van (*22-10-1877) [Zoon van VII-k]  VII-k,4
Dijke, Kornelis van (~04-04-1762) [Zoon van IV-b]  IV-b,5
Dijke, Kornelis Machiel van (*02-02-1866, †09-03-1936) [Nummer VII-h]  VII-h; VIII-i; VIII-j
Dijke, Leendert van (*01-01-1886, †19-01-1954) [Nummer VIII-g]  VIII-g; IX-b; IX-c
Dijke, Leendert van (*08-02-1911, †29-11-1997) [Zoon van VIII-h]  VIII-h,2
Dijke, Lena Dirkje van (*11-10-1878, †26-09-1882) [Dochter van VII-c]  VII-c,6
Dijke, Maatje van (~02-08-1722, †27-09-1759) [Nummer IV-a]  IV-a
Dijke, Maatje van (~11-12-1757, []07-07-1784) [Dochter van IV-b]  IV-b,3
Dijke, Machiel van (*04-09-1851, †01-01-1853) [Zoon van VI-a]  VI-a,10
Dijke, Machiel van (*23-12-1868, †28-02-1945) [Nummer VII-i]  VII-i; VIII-k; VIII-l; VIII-m; VIII-n; VIII-o
Dijke, Maria van (*±1753, †19-07-1986) [Nummer V-a]  V-a
Dijke, Maria van (~19-01-1760) [Dochter van IV-c]  IV-c,1
Dijke, Maria van (*25-05-1802) [Dochter van V-c]  V-c,6
Dijke, Maria van (*31-08-1839, †25-08-1913) [Nummer VII-b]  VII-b
Dijke, Maria Adriana van (*17-12-1880, †14-11-1970) [Dochter van VII-k]  VII-k,6
Dijke, Maria Adriana van (*28-06-1910, †26-08-1966) [Nummer IX-a]  IX-a
Dijke, Maria Alida van (*23-05-1881, †27-05-1940) [Nummer VIII-e]  VIII-e
Dijke, Maria Pieternella van (*10-08-1866, †08-10-1944) [Nummer VIII-a]  VIII-a
Dijke, Maria Suzanna van (*14-04-1918) [Dochter van VIII-q]  VIII-q,2
Dijke, Marina Pieternella Alida van (*01-05-1872) [Nummer VII-j]  VII-j
Dijke, Marina Pieternella Alida van (*19-04-1909, †10-07-1987) [Nummer VIII-n]  VIII-n
Dijke, Marinus van (~09-01-1768) [Zoon van IV-c]  IV-c,6
Dijke, Marinus van (*02-11-1796) [Zoon van V-c]  V-c,4
Dijke, Marinus van (*01-08-1837, †19-06-1909) [Nummer VII-a]  VII-a; VIII-a; VIII-b
Dijke, Marinus Cornelis van (*12-04-1924, †07-10-1925) [Zoon van VIII-q]  VIII-q,4
Dijke, Neeltje van (~01-04-1759, []21-09-1809) [Dochter van IV-b]  IV-b,4
Dijke, Neeltje van (~18-07-1761, †24-09-1815) [Nummer V-b]  V-b
Dijke, Neeltje van (*20-10-1795, †15-04-1836) [Dochter van V-c]  V-c,3
Dijke, Neeltje van (*03-06-1895, †18-12-1971) [Dochter van VII-h]  VII-h,4
Dijke, Neeltje Paulina van (*02-08-1935, †12-03-1990) [Nummer IX-e]  IX-e
Dijke, Pieter van [Zoon van VII-f]  VII-f,4
Dijke, Pieter van (*10-02-1766, †08-12-1825) [Nummer V-e]  V-e
Dijke, Pieter van (*16-07-1812, †03-03-1883) [Nummer VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h; VII-i; VII-j
Dijke, Pieter van (*26-03-1849, †14-03-1923) [Nummer VII-e]  VII-e
Dijke, Pieter van (*03-02-1874, †18-06-1914) [Zoon van VII-d]  VII-d,1
Dijke, Pieter van (*16-11-1874, †12-05-1875) [Zoon van VII-c]  VII-c,3
Dijke, Pieter van (*12-01-1876) [Zoon van VII-k]  VII-k,3
Dijke, Pieter van (*27-05-1876, †22-10-1955) [Nummer VIII-d]  VIII-d; IX-a
Dijke, Pieter van (*20-03-1883, †15-03-1905) [Zoon van VII-g]  VII-g,1
Dijke, Pieter van (*16-08-1890, †29-03-1981) [Zoon van VII-h]  VII-h,1
Dijke, Pieter van (*26-01-1897) [Zoon van VII-i]  VII-i,1
Dijke, Pieternella van [Dochter van VII-f]  VII-f,3
Dijke, Pieternella van (~06-11-1688, †>19-09-1692) [Dochter van II]  II,2
Dijke, Pieternella van (~21-04-1764, †21-04-1839) [Nummer V-d]  V-d
Dijke, Pieternella Elizabeth van (*20-12-1920, †14-02-1996) [Dochter van VIII-q]  VIII-q,3
Dijke, Pieternella Maria van (*11-06-1899, †06-02-1986) [Nummer VIII-k]  VIII-k
Dijke, Pieternella Maria Alida van (*08-03-1902, †10-12-1980) [Dochter van VII-h]  VII-h,7
Dijke, Pieternella Marina van (*18-06-1834, †28-12-1853) [Dochter van VI-a]  VI-a,2
Dijke, Pieternella Marina van (*10-11-1862, †06-10-1934) [Dochter van VII-a]  VII-a,1
Dijke, Pieternella Marina van (*09-02-1871, †08-04-1941) [Nummer VIII-c]  VIII-c
Dijke, Pieternelle van (~19-09-1694, †>1696) [Dochter van II]  II,4
Dijke, Pieternelle van (~01-04-1696) [Dochter van II]  II,5
Dijke, Suzanna Adriana van (*02-01-1917) [Nummer IX-f]  IX-f
Dijke, Willem van (*18-10-1858, †02-10-1912) [Zoon van VI-a]  VI-a,11
Dijke, Willem Cornelis van (*30-09-1912, †04-06-1966) [Zoon van VIII-d]  VIII-d,3
Dijke, Willemijntje van (~12-01-1755) [Dochter van IV-b]  IV-b,2
Dijke, Willemijntje van (~25-04-1779) [Dochter van IV-e]  IV-e,5
Dijke, Willemina Maria Alida van (*±1903, †07-11-1923) [Dochter van VII-f]  VII-f,6
Eekenhout, Jacomine/Jacomijntje (†15-11-1772) [Partner van IV-e]  IV-e
Es, Jacob Nicolaas (Joost) van (*19-07-1916, †27-12-1978) [Partner van IX-f]  IX-f
Faase, Neeltje Leenderts [Schoonmoeder van IV-c]  IV-c
Faasse, Adriaantje (*16-02-1867, †12-09-1956) [Partner van VII-h]  VII-h; VIII-i; VIII-j
Faasse, Cent [Schoonvader van VII-h]  VII-h
Geluk, Catharina (Kaatje) [Partner van IV-e]  IV-e
Geluk, Catharina (*12-04-1824, †24-02-1889) [Partner van VI-b]  VI-b; VII-k
Graaff, Adriaan Piet de (*18-12-1936) [Partner van IX-e]  IX-e
Groenewege, Leendert (*21-12-1817, †23-01-1888) [Schoonvader van VII-c]  VII-c
Groenewege, Marijnis Abrahamsen de [Partner van V-b]  V-b
Groenewege, Pieternella Maria (*14-12-1843, †30-07-1919) [Partner van VII-c]  VII-c; VIII-c; VIII-d; VIII-e; VIII-f; VIII-g
Hage, Johannes Leendert. (*07-09-1862, †25-07-1942) [Partner van VIII-a]  VIII-a
Heyboer, Maatje [Partner van IV-b]  IV-b
Heynsdijk, Jasper (van)  IV-b
Hof, Jacob van ’t (*29-07-1900, †09-04-1954) [Partner van VIII-l]  VIII-l
Jager, Adriaan de (*31-03-1909, †26-08-1966) [Partner van IX-a]  IX-a
Karreman, Cornelia [Schoonmoeder van VII-h]  VII-h
Klippel, Neeltje Pieters (*1738, †13-06-1817) [Partner van IV-c]  IV-c; V-b; V-c; V-d; V-e
Klippel, Pieter Leunissen [Schoonvader van IV-c]  IV-c
Kloet, Marinus Willem (*13-11-1867, †12-04-1942) [Partner van VIII-b]  VIII-b
Kloet, Willem Marinus [Partner van VIII-c]  VIII-c
Kolk, Pietje van der (*27-07-1888, †05-06-1960) [Partner van VIII-h]  VIII-h; IX-d
Kousmaker, Adriana Cornelia (*17-07-1879, †08-01-1960) [Schoonmoeder van IX-c]  IX-c
Kunst, Louwerina (*22-01-1867) [Partner van VII-f]  VII-f
Lako, Cathalijntje (*19-02-1859, †22-10-1937) [Schoonmoeder van VIII-g]  VIII-g
Landmeters, Maria Kornelis [Partner van III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e
Leenhouts, Abraham Izaak (*06-07-1877, †23-07-1966) [Partner van VIII-e]  VIII-e
Meijer, Janna Willemina Alida (*1831, †17-03-1893) [Partner van VI-a]  VI-a; VII-f; VII-g; VII-h; VII-i; VII-j
Meijer, Willem [Schoonvader van VI-a]  VI-a
Melle, Gideon Abraham Pieter van (*03-02-1914, †28-11-1987) [Partner van IX-c]  IX-c
Melle, Izaak van (*13-02-1877, †07-01-1954) [Schoonvader van IX-c]  IX-c
Melle, Leendert van (*30-03-1943) [Zoon van IX-c]  IX-c,1
Moerland, Dirkje (*02-07-1821, †30-01-1892) [Schoonmoeder van VII-c]  VII-c
Mol, Louwrina Willemina (*08-10-1896, †08-04-1976) [Partner van VIII-q]  VIII-q; IX-f
Mol, Pieternella Marina (*16-01-1815, †15-10-1853) [Partner van VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e
Nieuwenhuizen, Adriana Suzanna van (*23-11-1878, †27-03-1937) [Partner van VIII-d]  VIII-d; IX-a
Noom, Johannes [Schoonvader van VII-a]  VII-a
Noom, Neeltje (*07-04-1830, †05-05-1905) [Partner van VII-a]  VII-a; VIII-a; VIII-b
Oeveren, Adriana Abrahamse van (*29-09-1775, †28-06-1831) [Partner van V-e]  V-e
Oeveren, Maria van (*09-03-1783, †27-03-1869) [Partner van V-c]  V-c; VI-a; VI-b
Pape, Arij Jan (*29-08-1897, †06-02-1973) [Partner van VIII-k]  VIII-k
Pelle, Elisabeth (Lijsbeth) (~24-02-1720, †<05-?-1768) [Partner van IV-b]  IV-b; V-a
Pieters (Sempel), Lena Dirkje (†±1734) [Partner van II]  II
Pipping, Cornelis (~21-09-1727, []24-07-1779) [Partner van IV-d]  IV-d
Polder, Francijntje Jans van de (~21-06-1665, †<1704) [Partner van II]  II; III-a
Polderman, Cornelis (*±1735) [Partner van V-a]  V-a
Pols, Marinus (*20-01-1908, †10-02-1982) [Partner van VIII-o]  VIII-o
Quaak, Cornelis [Partner van IV-a]  IV-a
Reijngoudt, Jannetje Cornelis (†26-09-1803) [Partner van V-c]  V-c
Riedel, Petrus Adrianus (*15-03-1907, †07-10-1987) [Partner van VIII-n]  VIII-n
Schenk(s), Jannetje Cornelis (*±1677, †>?-06-1717) [Partner van II]  II; III-b
Slootmaker, Machiel (~19-03-1752, †04-07-1798) [Partner van V-b]  V-b
Slootmaker, Pieternella Maria [Schoonmoeder van VII-i]  VII-i
Sluis, Gerrit van (*26-05-1891, †14-05-1954) [Partner van VIII-j]  VIII-j
Sneep, Govert Otto (*±1878) [Partner van VIII-p]  VIII-p
Spuijbroek, Pieter Christiaan (*20-04-1907, †24-12-1982) [Partner van IX-d]  IX-d
Steenpoorte, Willem (*?-09-1752, †16-10-1822) [Partner van V-d]  V-d
Stoffels Lucaart, Sara [Partner van III-b]  III-b
Verschuure, Janna [Schoonmoeder van VII-a]  VII-a
Voorbeijtel, Jacoba [Schoonmoeder van VII-j]  VII-j
Waal, Gabriel de [Schoonvader van VII-j]  VII-j
Waal, Jacob de (*22-09-1875, †02-07-1964) [Partner van VII-j]  VII-j
Westbroek, Cornelia (*20-08-1895, †07-12-1981) [Partner van VIII-i]  VIII-i
Westbroek, Marina Adriana (*04-01-1909, †12-03-1990) [Partner van VIII-m]  VIII-m; IX-e
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 21-07-2009 09:04 door Leendert van Melle