Parenteel van Raes van Melle

Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
1 Vleeshuis1
2 Vleeshuis2
I Raes van Melle (afb. 1 en 2) is geboren in 11-1434 in Gent. Raes is overleden na 1480, minstens 46 jaar oud.
Notitie bij Raes: Volgens een studie van professor Hans van Werveke, gewijd aan "de Gentse vleeshouwers onder het oud regime" en verschenen in de handelingen der maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, deel III afl I-1948" telde het vleeshouwersgilde in de 14e eeuw ten minste 87 en het viskopersgilde ten minste 93 geslachten. Veel van die geslachten zijn vroeg, reeds op het einde van de 14e en in de loop van de 15e eeuw, uitgestorven, terwijl andere een merkwaardig grote vermenigvuldiging hebben gekend, waardoor vanaf de 17e eeuw zowel het vleeshouwersambt als de viskopers in feite het privelege geworden was van een paar families. Bij de vleeshouwers van het Groot-Vleeshuis, dat 116 stallen of toonbanken telde, werden de families gevormd door de van Loo’s (verreweg het talrijkst), de van Melle’s, de Deynoodts, de Minnes, de Moors, de Seyssones en de Nevelincs.

De Gentse vleeshouwersnering hield een register bij waarin elke vleeshouwerszoon, wettelijk of bastaard, bij zijn geboorte ingeschreven werd met de geboortedatum, de naam van de vader, vaak de naam van de grootvader en soms, om verwarring te voorkomen, de naam van de overgrootvader. Het oudst bewaarde geboorteregister vangt aan met het jaar 1463.

De Gentse vleeshouwers noemden zich zelf "prinsenkinderen", hetgeen oorspronkelijk de betekenis van knecht of dienaar van de prins had. Toen Keizer karel in 1541 de voorrechten van de vleeshouwers en die van de viskopers bekrachtigde, legde hij hen tevens de verplichting op hulp en bijstand aan de bevelhebber van het kasteel van Gent en de hoogbaljuw der stad te bieden, telkens waaneer zij daartoe verzocht werden. "Daarom" zegt de 16e eeuwse kroniekschrijver Marcus van Vaernewyck, "heet men se princen kinderen" (van die beroerlicke tijden, deel II blz 76).
eeuwen later werd de oorspronkelijke betekenis vergeten, het woord "princenkinderen" werd in de 19e eeuw door een paar "geschiedkundigen" verkeerd uitgelegd met als gevolg dat bij de families van Loo, Van Melle, Minne en Deynoodt de legende verspreid werd dat zij allen van een bastaard van Karel V afstamden.
Uit genealogisch onderzoek is gebleken dat deze families nooit een gemeenschappelijke voorouder hebben gehad en reeds ver vóór de geboorte van Keizer Karel zeer talrijke vertegenwoordigers in de Gentse ambachten hadden en dat alleen voor het tijdperk lopende van 1517 tot 1543 niet minder dan 67 geboorten van Van Loo’s en 29 van Van Melle’s in het Gentse geboortenregister ingeschreven werden. Tekst van www.gerarddocter.nl
____________
Beroep:
Vrij vleeshouwer
Kinderen van Raes uit onbekende relatie:
1 Jan van Melle, geboren op 24-10-1472 in Gent. Jan is overleden.
2 Lieven van Melle, geboren op 20-11-1474 in Gent. Volgt II.
3 Thomas Masken van Melle, geboren op 06-07-1480 in Gent. Thomas is overleden.
II Lieven van Melle is geboren op 20-11-1474 in Gent, zoon van Raes van Melle (zie I). Lieven is overleden na 1527, minstens 53 jaar oud.
Beroep:
Vrij vleeshouwer
Kinderen van Lieven uit onbekende relatie:
1 Francis van Melle, geboren in 1495 in Gent. Francis is overleden.
2 Rozamunde van Melle, geboren in 1500 in Gent. Rozamunde is overleden.
3 Michielken van Melle, geboren op 28-09-1507 in Gent. Michielken is overleden.
4 Peter van Melle, geboren op 22-01-1509 in Gent. Peter is overleden.
5 Passchier van Melle FS Lievins, geboren op 30-11-1515 in Gent. Volgt III.
6 Jan van Melle, geboren op 05-01-1520 in Gent. Jan is overleden.
7 August van Melle, geboren op 21-08-1524 in Gent. August is overleden.
8 Jan van Melle, geboren op 07-10-1527 in Gent. Jan is overleden.
III Passchier van Melle FS Lievins is geboren op 30-11-1515 in Gent, zoon van Lieven van Melle (zie II). Passchier is overleden.
Beroep:
Vrij vleeshouwer
Passchier begon een relatie met Margriete Deynoet. Margriete is geboren in 1511 in Gent, dochter van Jacob Deynoet en Margriete van Cromphaut. Margriete begon eerder een relatie met Joos van Loo FS Dominicus (1519-1582).
Kinderen van Passchier en Margriete:
1 Jacob van Melle, geboren op 15-09-1541 in Gent. Jacob is overleden.
2 Pachier van Melle, geboren op 16-11-1542 in Gent. Pachier is overleden.
3 Gideon van Melle, geboren op 18-07-1547 in Gent. Volgt IV.
IV Gideon van Melle is geboren op 18-07-1547 in Gent, zoon van Passchier van Melle FS Lievins (zie III) en Margriete Deynoet. Gideon is overleden.
Kinderen van Gideon uit onbekende relatie:
1 Liefje van Melle. Liefje is overleden.
2 Cathalijne van Melle. Cathalijne is overleden.
3 Gideon van Melle, geboren op 08-06-1572 in Gent. Volgt V.
4 Pachier van Melle, geboren in 1574 in Gent. Pachier is overleden.
5 Frans van Melle, geboren in 1576 in Gent. Frans is overleden.
6 Jacob van Melle, geboren op 19-01-1578 in Gent. Jacob is overleden.
V Gideon van Melle is geboren op 08-06-1572 in Gent, zoon van Gideon van Melle (zie IV). Gideon is overleden in 1619 in Aardenburg, 46 of 47 jaar oud. Gideon trouwde, 21 jaar oud, op 01-05-1594 in Middelburg met Suzanne Molckman.
Kind van Gideon en Suzanne:
1 Ferdinand van Melle, geboren op 13-03-1606 in Aardenburg. Volgt VI.
VI Ferdinand van Melle is geboren op 13-03-1606 in Aardenburg, zoon van Gideon van Melle (zie V) en Suzanne Molckman. Ferdinand is overleden in 1646, 39 of 40 jaar oud. Ferdinand trouwde met Lijdia Mordijen. Lijdia is een dochter van Barnard Mordijen en Marijken Oudegots. Zij is gedoopt op 22-01-1612. Lijdia is overleden.
Kind van Ferdinand en Lijdia:
1 Gideon van Melle, geboren op 03-01-1638 in Aardenburg. Volgt VII.
VII Gideon van Melle is geboren op 03-01-1638 in Aardenburg, zoon van Ferdinand van Melle (zie VI) en Lijdia Mordijen. Gideon is overleden in 1663, 24 of 25 jaar oud. Gideon trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1660 met Maria Potvliet.
Kind van Gideon en Maria:
1 Ferdinand van Melle, geboren op 14-03-1663 in Aardenburg. Volgt VIII.
VIII Ferdinand van Melle is geboren op 14-03-1663 in Aardenburg, zoon van Gideon van Melle (zie VII) en Maria Potvliet. Ferdinand is overleden in 1711 in Zuidzande, 47 of 48 jaar oud. Ferdinand trouwde met Cathalijntje Pieterdochter Blank in’t Harnas. Cathalijntje is geboren in 1661 in Sluis. Cathalijntje is overleden in 1721 in Zuidzande, 59 of 60 jaar oud.
Kinderen van Ferdinand en Cathalijntje:
1 Maria van Melle, geboren in 1690 in Zuidzande. Volgt IX-a.
2 Cornelis van Melle, geboren in 1701 in Zuidzande. Volgt IX-b.
IX-a Maria van Melle is geboren in 1690 in Zuidzande, dochter van Ferdinand van Melle (zie VIII) en Cathalijntje Pieterdochter Blank in’t Harnas. Maria trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1711 met Jan Lodewijk.
IX-b Cornelis van Melle is geboren in 1701 in Zuidzande, zoon van Ferdinand van Melle (zie VIII) en Cathalijntje Pieterdochter Blank in’t Harnas. Cornelis is overleden op 26-04-1766, 64 of 65 jaar oud.
Beroep:
Wagenmaker
Cornelis:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 18-04-1723 met Elisabeth Morel, 28 jaar oud. Elisabeth is geboren op 29-05-1694.
(2) trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 29-08-1740 in Zuidzande met Maria de Nuet, 25 jaar oud. Maria is geboren op 24-03-1715 in St Anna ter Muiden, dochter van Jacobus de Nuet en Magdalena Herney. Maria is overleden op 18-12-1758 in Cadzand, 43 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Elisabeth:
1 Ferdinand van Melle, geboren in 1724. Ferdinand is overleden in 1732, 7 of 8 jaar oud.
2 Jacob van Melle, geboren in 1725. Jacob is overleden.
3 Jacob van Melle, geboren in 1730. Jacob is overleden.
4 Maria van Melle, geboren in 1731. Volgt X-a.
5 Ferdinandus van Melle, geboren in 1733. Ferdinandus is overleden.
6 Ferdinandus van Melle, geboren in 1734. Ferdinandus is overleden.
7 Gideon van Melle, geboren op 13-02-1735. Gideon is overleden op 28-09-1756 in Cadzand, 21 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Maria:
8 Jacobus van Melle, geboren in 1741. Jacobus is overleden in 1741, geen jaar oud.
9 Ferdinandus van Melle, geboren in 1742. Ferdinandus is overleden.
10 Madalena van Melle, geboren in 1743. Volgt X-b.
11 Cornelis van Melle, geboren op 09-02-1746. Volgt X-c.
12 Jacobus van Melle, geboren in 1747. Jacobus is overleden in 1747, geen jaar oud.
13 Abraham van Melle, geboren op 26-08-1749 in Cadzand. Volgt X-d.
14 Izaak van Melle, geboren op 29-04-1751. Volgt X-e.
X-a Maria van Melle is geboren in 1731, dochter van Cornelis van Melle (zie IX-b) en Elisabeth Morel. Maria is overleden. Maria:
(1) trouwde met Jan Baptist Mille. Jan is overleden.
(2) trouwde met Izaak Dirks. Izaak is overleden.
X-b Madalena van Melle is geboren in 1743, dochter van Cornelis van Melle (zie IX-b) en Maria de Nuet. Madalena is overleden. Madalena trouwde, 66 of 67 jaar oud, op 27-10-1810 in Breskens met Pieter Hennekey. Pieter is geboren in Nieuwvliet.
X-c Cornelis van Melle is geboren op 09-02-1746, zoon van Cornelis van Melle (zie IX-b) en Maria de Nuet. Cornelis is overleden.
Beroep:
Landman
Cornelis trouwde, 20 jaar oud, op 10-01-1767 met Suzanne Hennekey, 23 of 24 jaar oud. Suzanne is geboren in 1743 in Cadzand. Suzanne is overleden op 10-01-1813 in Cadzand, 69 of 70 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Suzanne:
1 Janna van Melle, geboren op 02-04-1767 in Cadzand. Volgt XI-a.
2 Sara van Melle, geboren op 18-11-1779 in Cadzand. Volgt XI-b.
XI-a Janna van Melle is geboren op 02-04-1767 in Cadzand, dochter van Cornelis van Melle (zie X-c) en Suzanne Hennekey. Janna is overleden.
Beroep:
Landbouwster (in trouwakte van dochter Francina Suzanne)
Janna:
(1) begon een relatie met Abraham van Peenen. Abraham is geboren op 22-07-1745 in Breskens, zoon van Pieter van Peenen en Francina Mazuure. Abraham is overleden.
(2) begon een relatie, 49 jaar oud, op 18-12-1816 in Breskens met Jan Franke, 52 of 53 jaar oud. Jan is geboren in 1763 in Nieuwvliet. Jan is overleden.
Kind van Janna en Abraham:
1 Francina Suzanna van Peenen, geboren in 1804 in Groede. Volgt XII-a.
XII-a Francina Suzanna van Peenen is geboren in 1804 in Groede, dochter van Abraham van Peenen en Janna van Melle (zie XI-a). Francina is overleden.
Beroep:
dienstmeid (uit trouwakte)
Francina trouwde met Marinus Bouwens. Marinus is geboren in 1800 in Nieuwvliet, zoon van Adriaan Bouwens. Marinus is overleden.
Beroep:
Landbouwersknecht
XI-b Sara van Melle is geboren op 18-11-1779 in Cadzand, dochter van Cornelis van Melle (zie X-c) en Suzanne Hennekey. Sara is overleden op 21-06-1868 in Cadzand, 88 jaar oud. Sara trouwde, 18 jaar oud, op 21-10-1798 in Oostburg met Pieter Zwavels, 21 jaar oud. Pieter is geboren op 16-02-1777 in Oostburg.
Kinderen van Sara en Pieter:
1 Suzanne Zwavels, geboren in 1802 in Cadzand. Volgt XII-b.
2 Maria Zwavels, geboren in 1825. Maria is overleden.
XII-b Suzanne Zwavels is geboren in 1802 in Cadzand, dochter van Pieter Zwavels en Sara van Melle (zie XI-b). Suzanne is overleden. Suzanne trouwde met Jacobus du Bois. Jacobus is geboren in 1800 in Cadzand. Jacobus is overleden.
X-d Abraham van Melle is geboren op 26-08-1749 in Cadzand, zoon van Cornelis van Melle (zie IX-b) en Maria de Nuet. Hij is gedoopt op 07-09-1749 in Cadzand. Abraham is overleden op 15-06-1801 in Cadzand, 51 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Abraham:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 11-07-1773 in Cadzand met Janna Catharina du Bois, 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 20-06-1773 in IJzendijke in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren in 1750 in Zuizande, dochter van Pierre du Bois en Catharina Tienpond. Janna is overleden op 04-09-1778 in Cadzand, 27 of 28 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 27-02-1779 met Sara Brevet, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-02-1779 in Cadzand. Sara is geboren op 29-03-1749 in Cadzand. Sara is overleden op 23-10-1816 in Cadzand, 67 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Janna:
1 Cornelis van Melle, geboren in 1773. Cornelis is overleden.
2 Cathalijntje van Melle, geboren op 14-01-1775. Volgt XI-c.
3 Pieter Cornelis van Melle, geboren op 10-03-1777 in Cadzand. Volgt XI-d.
Kinderen van Abraham en Sara:
4 Abraham van Melle, geboren in 1779. Abraham is overleden in 1783, 3 of 4 jaar oud.
5 Maria van Melle, geboren in 1781. Maria is overleden in 1783, 1 of 2 jaar oud.
6 Sara van Melle, geboren op 10-03-1783 in Cadzand. Volgt XI-e.
7 Abraham van Melle, geboren in 1785. Volgt XI-f.
8 Izaak van Melle, geboren in 1787. Izaak is overleden.
9 Maria van Melle, geboren in 1788. Maria is overleden in 1789, 0 of 1 jaar oud.
10 Maria van Melle, geboren in 1790. Maria is overleden.
11 Elisabeth van Melle, geboren in 1794. Elisabeth is overleden.
12 Jacob van Melle, geboren in 1796. Jacob is overleden.
XI-c Cathalijntje van Melle is geboren op 14-01-1775, dochter van Abraham van Melle (zie X-d) en Janna Catharina du Bois. Cathalijntje is overleden op 21-08-1857, 82 jaar oud. Cathalijntje trouwde met Abraham Mullie. Abraham is geboren op 19-06-1769 in Heile. Abraham is overleden op 25-10-1803 in Aardenburg, 34 jaar oud.
Beroep:
Winkelier
Kind van Cathalijntje en Abraham:
1 Johanna Catharina Mullie, geboren op 03-04-1796 in Aardenburg. Volgt XII-c.
XII-c Johanna Catharina Mullie is geboren op 03-04-1796 in Aardenburg, dochter van Abraham Mullie en Cathalijntje van Melle (zie XI-c). Johanna is overleden op 16-01-1878 in Aardenburg, 81 jaar oud. Johanna trouwde met Jacobus Rosseel. Jacobus is geboren op 26-11-1769 in Aardenburg. Jacobus is overleden op 31-05-1824, 54 jaar oud.
Beroep:
Landman
Kind van Johanna en Jacobus:
1 Cathalijntje Rosseel. Volgt XIII-a.
XIII-a Cathalijntje Rosseel, dochter van Jacobus Rosseel en Johanna Catharina Mullie (zie XII-c).
Beroep:
Landbouwer
Cathalijntje trouwde met Samuel Lako. Samuel is geboren op 06-02-1815 in Heille. Samuel is overleden op 12-05-1874 in Heille, 59 jaar oud.
Kind van Cathalijntje en Samuel:
1 Cathalijntje Lako, geboren op 19-02-1859 in Heille. Volgt XIV-a.
XIV-a Cathalijntje Lako is geboren op 19-02-1859 in Heille, dochter van Samuel Lako en Cathalijntje Rosseel (zie XIII-a). Cathalijntje is overleden op 22-10-1937 in Breskens, 78 jaar oud. Cathalijntje trouwde, 22 jaar oud, op 25-01-1882 in Sluis met Pieter Beun, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 25-08-1856 in Heille, zoon van Abraham Beun en Maria Zonnevylle. Pieter is overleden op 15-05-1929 in Sluis, 72 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Kind van Cathalijntje en Pieter:
1 Maria Cathalijntje Beun, geboren op 20-10-1884 in Sluis. Volgt XV-a.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
3 Leendert van Dijke
4 Paspoort L van Dijke en MC Beun
5 Baarzande
XV-a Maria Cathalijntje Beun is geboren op 20-10-1884 in Sluis, dochter van Pieter Beun en Cathalijntje Lako (zie XIV-a). Maria is overleden op 12-12-1967 in Breskens, 83 jaar oud. Zij is begraven op 15-12-1967 in Breskens. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1909 in Sluis met Leendert van Dijke (afb. 3 t/m 5), 23 jaar oud. Leendert is geboren op 01-01-1886 in Hoedekenskerke, zoon van Jacob van Dijke en Pieternella Maria Groenewege. Leendert is overleden op 19-01-1954 in Breskens, 68 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Maria en Leendert:
1 Jacob Pieter (Jaap) van Dijke, geboren op 16-09-1916 in Groede. Volgt XVI-a.
2 Cathalijntje van Dijke, geboren op 17-12-1918 in Groede. Volgt XVI-b.
Klik voor foto in apart venster
6 JP-van-Dijke
XVI-a Jacob Pieter (Jaap) van Dijke (afb. 6) is geboren op 16-09-1916 in Groede, zoon van Leendert van Dijke en Maria Cathalijntje Beun (zie XV-a). Jaap is overleden op 21-06-1999 in Knokke, België, 82 jaar oud. Hij is gecremeerd op 26-06-1999 in Brugge. Jaap trouwde, 25 jaar oud, op 09-07-1942 in Krabbendijke met Apolonia Cornelia (Plonie) Blok, 22 jaar oud. Plonie is geboren op 21-04-1920 in Krabbendijke.
XVI-b Cathalijntje van Dijke is geboren op 17-12-1918 in Groede, dochter van Leendert van Dijke en Maria Cathalijntje Beun (zie XV-a). Cathalijntje is overleden op 06-01-2000 in Barendrecht, 81 jaar oud. Zij is begraven in Barendrecht. Cathalijntje trouwde, 21 jaar oud, op 27-04-1940 in Groede met Gideon Abraham Pieter van Melle, 26 jaar oud. Zie XV-f voor persoonsgegevens van Gideon.
Kind van Cathalijntje en Gideon:
1 Leendert van Melle, geboren op 30-03-1943 in Breskens.
Beroep:
ingenieur
XI-d Pieter Cornelis van Melle is geboren op 10-03-1777 in Cadzand, zoon van Abraham van Melle (zie X-d) en Janna Catharina du Bois. Pieter is overleden op 26-11-1844 in Breskens, 67 jaar oud.
Beroep:
daggelder (in trouwakte1) koopman (in trouwakte 2)
Pieter:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 16-08-1802 in Breskens met Maria van den Broecke, 23 jaar oud. Maria is geboren op 22-10-1778 in Sluis, dochter van Adriaan van den Broecke en Sara de Ridder. Maria is overleden op 18-04-1823 in Breskens, 44 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 06-01-1825 in Breskens met Maria Poissonnier, 27 of 28 jaar oud. Maria is geboren in 1797, dochter van Jannis Poissonnier en Maria Becu. Maria is overleden op 06-01-1835 in Breskens, 37 of 38 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Maria (1):
1 Pieter Cornelis van Melle, geboren in 1802. Pieter is overleden in 1802, geen jaar oud.
2 Johanna Catharina van Melle, geboren op 05-02-1803. Volgt XII-d.
3 Sara van Melle, geboren op 20-02-1813. Sara is overleden op 25-01-1814, 11 maanden oud.
4 Sara van Melle, geboren op 21-02-1815 in Breskens. Volgt XII-e.
5 Cathalijntje van Melle, geboren op 11-11-1816. Volgt XII-f.
6 Adriana van Melle, geboren op 16-10-1818. Volgt XII-g.
Kinderen van Pieter en Maria (2):
7 Maria Elisabeth van Melle, geboren op 01-12-1825. Zij is gedoopt op 18-12-1825. Maria is overleden op 25-08-1845, 19 jaar oud.
8 Abraham Pieter van Melle, geboren op 10-09-1827. Volgt XII-h.
9 Jannis Jacobus van Melle, geboren op 14-10-1829 in Breskens. Volgt XII-i.
10 Pieter Cornelis van Melle, geboren op 22-08-1831. Hij is gedoopt op 11-09-1831. Pieter is overleden op 13-12-1831, 3 maanden oud.
11 Izaak van Melle, levenloos geboren zoon, geboren op 25-09-1833.
Notitie bij Izaak: Niet genoemd door Francois
Gevonden in ISIS
XII-d Johanna Catharina van Melle is geboren op 05-02-1803, dochter van Pieter Cornelis van Melle (zie XI-d) en Maria van den Broecke. Zij is gedoopt op 05-03-1803. Johanna is overleden op 05-06-1855, 52 jaar oud. Johanna trouwde, 30 jaar oud, op 29-08-1833 in Breskens met Jan Boutens.
Beroep:
schippersknecht in trouwakte
XII-e Sara van Melle is geboren op 21-02-1815 in Breskens, dochter van Pieter Cornelis van Melle (zie XI-d) en Maria van den Broecke. Sara is overleden op 31-12-1888 in Breskens, 73 jaar oud. Sara trouwde, 24 jaar oud, op 21-08-1839 in Breskens met Izaak van Melle, 25 jaar oud. Zie XII-l voor persoonsgegevens van Izaak.
Kinderen van Sara en Izaak:
1 Pieter Cornelis van Melle, geboren op 14-09-1840. Pieter is overleden op 13-12-1842, 2 jaar oud.
2 Sara Maria van Melle, geboren op 09-08-1842. Zij is gedoopt op 22-08-1942. Sara is overleden.
3 Pieter Cornelis van Melle, geboren op 16-11-1843 in Breskens. Pieter is overleden op 02-10-1914 in Middelburg, 70 jaar oud.
Beroep:
Agent Nederlands Zendinggenootschap
4 Maria van Melle, geboren op 10-04-1845. Maria is overleden.
5 Johanna Catholina van Melle, geboren op 05-09-1845. Volgt XIII-b.
6 Abraham Izaak van Melle, geboren op 09-10-1850 in Breskens. Abraham is overleden op 14-09-1851 in Breskens, 11 maanden oud.
7 Abraham Izaak van Melle, geboren op 09-04-1852 in Breskens. Volgt XIII-c.
8 Izaak van Melle, geboren op 04-06-1854.
XIII-b Johanna Catholina van Melle is geboren op 05-09-1845, dochter van Izaak van Melle (zie XII-l) en Sara van Melle (zie XII-e). Johanna is overleden.
Beroep:
Vroedvrouw
Johanna trouwde, 32 jaar oud, op 27-09-1877 in Breskens met Gerardus Rinkel. Gerardus is een zoon van Lambertus Rinkel en Cornelia de Groot.
Beroep:
koopman
Kind van Johanna en Gerardus:
1 Izaak Gerardus Rinkel, geboren in Maasluis. Volgt XIV-b.
XIV-b Izaak Gerardus Rinkel is geboren in Maasluis, zoon van Gerardus Rinkel en Johanna Catholina van Melle (zie XIII-b). Izaak is overleden. Izaak trouwde op 23-02-1909 met Krina Mulder. Krina is geboren in Breskens.
Klik voor foto in apart venster
7 Gezin Abraham Izak van Melle
XIII-c Abraham Izaak van Melle (afb. 7) is geboren op 09-04-1852 in Breskens, zoon van Izaak van Melle (zie XII-l) en Sara van Melle (zie XII-e). Abraham is overleden op 06-06-1932 in Breskens, 80 jaar oud.
Notitie bij Abraham: Abraham Izaak was naast broodbakker vooral ook suikerbakker. In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstonden de eerste suikerwerkwerfabriekjes in Europa. Abraham Izaak leverde aan het eind van de negentiende eeuw ruim 10.000 kg suikerwerk per jaar.
Hij was vanaf de oprichting in 1912 tot zijn dood president commissaris van Van Melle NV, opgericht door zijn oudste zoon Izaak.
Beroep:
suikerbakker (op de trouwakte van zijn zoon PC)
Abraham trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1876 in Groede met Margaretha Maria de Hondt, 22 jaar oud. Margaretha is geboren op 21-01-1854 in Groede, dochter van Johannes de Hondt en Margaretha Schaap. Margaretha is overleden op 05-03-1931 in Breskens, 77 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Margaretha:
1 Izaak van Melle, geboren op 13-02-1877 in Breskens. Volgt XIV-c.
2 Margaretha van Melle, geboren op 04-02-1878. Margaretha is overleden op 09-05-1960, 82 jaar oud.
3 Sara van Melle, geboren op 09-03-1879. Sara is overleden op 01-02-1946, 66 jaar oud.
4 Johannes van Melle, levenloos geboren zoon, geboren in 1880.
5 Johanna Dina van Melle, geboren op 09-07-1881. Volgt XIV-d.
6 Maria van Melle, geboren op 29-12-1882. Volgt XIV-e.
7 Abraham Izaak van Melle, geboren op 07-02-1884. Volgt XIV-f.
8 Dina Aaltje van Melle, geboren op 01-06-1885. Volgt XIV-g.
9 Machiel Dirk van Melle, geboren op 08-05-1886. Machiel is overleden op 30-07-1961, 75 jaar oud.
10 Pieter Cornelis van Melle, geboren op 05-08-1886. Volgt XIV-h.
11 Antje van Melle, geboren op 02-10-1887. Volgt XIV-i.
12 Cathalina van Melle, geboren op 06-04-1889 in Breskens. Volgt XIV-j.
13 Johannes van Melle, geboren op 03-06-1891 in Schoondijke. Volgt XIV-k.
14 Dirk Machiel van Melle, geboren op 13-10-1892. Volgt XIV-l.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
8 Gezin I van Melle
9 Meerlhof Breskens ca. 1930
10 Izaak van Melle
XIV-c Izaak van Melle (afb. 8 t/m 10) is geboren op 13-02-1877 in Breskens, zoon van Abraham Izaak van Melle (zie XIII-c) en Margaretha Maria de Hondt. Izaak is overleden op 07-01-1954 in Barendrecht, 76 jaar oud.
Notitie bij Izaak: Izaak stichtte in november 1900 een eigen suikerwerkfabriek. Op 10-2-1912 werd dit bedrijf in een naamloze vennootschap omgezet, waarvan hij algemeen directeur werd. Hij bleef dat tot zijn aftreden op 1-1-1947, waarna hij tot zijn dood gedelegeerd commissaris werd. In 1925 werd Izaak benoemd tot ridder in de orde van oranje Nassau.
Beroep:
suikerbakker (in trouwakte)
Izaak trouwde, 23 jaar oud, op 29-11-1900 in Breskens met Adriana Cornelia Kousmaker, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 17-07-1879 in Terneuzen, dochter van Pieter Herny Kousmaker en Elisabeth de Bruijn. Adriana is overleden op 08-01-1960 in Barendrecht, 80 jaar oud.
Notitie bij Adriana: Op drie-jarige leeftijd stierf haar vader en op zevenjarige leeftijd stierf haar moeder. Ze werd opgevoed in het gezin van de Breskense graanhandelaar Dingenis Jacobs en diens aanzienlijk jongere vrouw Jannetje een zuster van Adriana’s vader.
Kinderen van Izaak en Adriana:
1 Elisabeth Margaretha van Melle, geboren op 28-09-1902. Elisabeth is overleden op 11-10-1902, 13 dagen oud.
2 Margaretha Elisabeth van Melle, geboren op 27-05-1904. Margaretha is overleden.
3 Elisabeth Janneke Maria van Melle, geboren op 22-06-1905 in Breskens. Elisabeth is overleden op 12-01-1966 in Utrecht, 60 jaar oud. Elisabeth bleef ongehuwd.
4 Janneke Maria Adriana van Melle, geboren op 21-07-1906 in Breskens. Volgt XV-b.
5 Agnes Adriana Cornelia van Melle, geboren op 11-12-1907. Volgt XV-c.
6 Dina van Melle, geboren op 19-05-1910 in Breskens. Volgt XV-d.
7 Maria Sara van Melle, geboren op 10-06-1911 in Breskens. Maria is overleden op 23-09-1911 in Breskens, 3 maanden oud.
8 Maria Sara van Melle, geboren op 12-09-1912 in Breskens. Volgt XV-e.
9 Gideon Abraham Pieter van Melle, geboren op 03-02-1914 in Breskens. Volgt XV-f.
10 Adriana Cornelia (Jatie) van Melle, geboren op 02-10-1917 in Breskens. Jatie is overleden.
11 Izaak Abraham van Melle, geboren op 25-08-1923 in Breskens. Izaak is overleden.
XV-b Janneke Maria Adriana van Melle is geboren op 21-07-1906 in Breskens, dochter van Izaak van Melle (zie XIV-c) en Adriana Cornelia Kousmaker. Janneke is overleden op 20-07-2004 in Zaltbommel, 97 jaar oud. Zij is begraven in Zaltbommel.
Beroep:
Lerares naaldvakken
Janneke trouwde met Andries Zwaan. Andries is geboren op 27-05-1894 in Enkhuizen. Andries is overleden op 03-12-1963 in Zaltbommel, 69 jaar oud.
Beroep:
dr. natuurkunde. Leraar HBS
Kinderen van Janneke en Andries:
1 Klaas Bouke Zwaan, geboren op 10-07-1936 in Zaltbommel.
2 Gideon Zwaan, geboren op 14-09-1937 in Zaltbommel.
3 Andries Zwaan, geboren op 13-06-1939 in Zaltbommel.
4 Ferdinandus Wilhelmus Zwaan, geboren op 20-03-1941 in Zaltbommel.
XV-c Agnes Adriana Cornelia van Melle is geboren op 11-12-1907, dochter van Izaak van Melle (zie XIV-c) en Adriana Cornelia Kousmaker. Agnes is overleden. Agnes begon een relatie, 21 jaar oud, op 03-09-1929 met Levinus Abraham Cijsouw, 27 of 28 jaar oud. Levinus is geboren in 1901 in Groede.
XV-d Dina van Melle is geboren op 19-05-1910 in Breskens, dochter van Izaak van Melle (zie XIV-c) en Adriana Cornelia Kousmaker. Dina is overleden op 30-10-1974 in Dordrecht, 64 jaar oud. Dina trouwde, 21 jaar oud, op 29-07-1931 in Breskens met Willem Cornelis Romijn, 27 of 28 jaar oud. Willem is geboren in 1903 in Dordrecht. Willem is overleden in 1980, 76 of 77 jaar oud.
Beroep:
Boekhouder (in trouwakte)
XV-e Maria Sara van Melle is geboren op 12-09-1912 in Breskens, dochter van Izaak van Melle (zie XIV-c) en Adriana Cornelia Kousmaker. Maria is overleden. Maria trouwde met Albert Muntinck. Albert is overleden.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
11 27 april 1945
12 Windhoek
XV-f Gideon Abraham Pieter van Melle (afb. 11 en 12) is geboren op 03-02-1914 in Breskens, zoon van Izaak van Melle (zie XIV-c) en Adriana Cornelia Kousmaker. Gideon is overleden op 28-11-1987 in Rotterdam, 73 jaar oud.
Notitie bij Gideon: Trad op 1-9-1930 toe als medewerker toe tot het door zijn vader opgerichte bedrijf Van Melle NV, waarvan hij op 3-2-1939 adjunctdirecteur werd. Op 11-6-1946 werd hij benoemd tot directeur.
Beroep:
fabrikant
Gideon trouwde, 26 jaar oud, op 27-04-1940 in Groede met Cathalijntje van Dijke, 21 jaar oud. Zie XVI-b voor persoonsgegevens van Cathalijntje.
Kind van Gideon en Cathalijntje: zie XVI-b.
XIV-d Johanna Dina van Melle is geboren op 09-07-1881, dochter van Abraham Izaak van Melle (zie XIII-c) en Margaretha Maria de Hondt. Johanna is overleden op 16-03-1953, 71 jaar oud. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 12-09-1901 in Breskens met Pieter Mulder, 22 of 23 jaar oud. Pieter is geboren in 1878 in Zaamslag.
Beroep:
Opzichter v/d Rijkswaterstaat
Kind van Johanna en Pieter:
1 Jacobus Mulder, geboren in 1902 in Zutphen. Volgt XV-g.
XV-g Jacobus Mulder is geboren in 1902 in Zutphen, zoon van Pieter Mulder en Johanna Dina van Melle (zie XIV-d). Jacobus is overleden.
Beroep:
Handelsreiziger
Jacobus begon een relatie met Cornelia Sara de Ruijsscher. Cornelia is geboren in 1903 in Breskens. Cornelia is overleden.
XIV-e Maria van Melle is geboren op 29-12-1882, dochter van Abraham Izaak van Melle (zie XIII-c) en Margaretha Maria de Hondt. Maria is overleden op 14-04-1958 in Cadzand, 75 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 02-05-1907 met Izaak Mattheus de Bruijne. Izaak is een zoon van Abraham de Bruijne en Cathalientje Scheele. Izaak is overleden.
Beroep:
Landbouwer
XIV-f Abraham Izaak van Melle is geboren op 07-02-1884, zoon van Abraham Izaak van Melle (zie XIII-c) en Margaretha Maria de Hondt. Abraham is overleden op 27-10-1949 in Aardenburg, 65 jaar oud. Abraham trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1910 in Aardenburg met Abrahamina Cornelia van De Berghe, 25 jaar oud. Abrahamina is geboren op 21-08-1884 in Sluis. Abrahamina is overleden op 11-06-1963 in Breskens, 78 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Abrahamina:
1 Abraham Izaak van Melle, geboren op 02-08-1911 in Breskens. Abraham is overleden op 15-12-1914 in Breskens, 3 jaar oud (oorzaak: Onder wagenwiel gekomen).
2 Cornelia Jozina van Melle, geboren op 12-09-1913 in Breskens. Cornelia is overleden op 01-08-1966 in Koudekerke, 52 jaar oud.
3 Jozina Margaretha van Melle, geboren op 26-04-1917 in Breskens. Jozina is overleden op 24-12-1917 in Breskens, 7 maanden oud.
XIV-g Dina Aaltje van Melle is geboren op 01-06-1885, dochter van Abraham Izaak van Melle (zie XIII-c) en Margaretha Maria de Hondt. Dina is overleden op 17-01-1962 in Zwolle, 76 jaar oud.
Beroep:
Notarisklerk
Dina trouwde, 30 jaar oud, op 26-08-1915 in Breskens met Gerrit Meuleman, 27 of 28 jaar oud. Gerrit is geboren in 1887 in Zwolle.
XIV-h Pieter Cornelis van Melle is geboren op 05-08-1886, zoon van Abraham Izaak van Melle (zie XIII-c) en Margaretha Maria de Hondt. Pieter is overleden op 04-03-1952, 65 jaar oud.
Beroep:
directeur Van Melle NV
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 21-09-1911 met Cornelia Clara de Winde. Cornelia is geboren in Breskens.
Kinderen van Pieter en Cornelia:
1 Maria Margaretha van Melle, geboren op 07-07-1912 in Breskens. Maria is overleden op 06-11-1934 in Alkmaar, 22 jaar oud. Zij is begraven in Breskens.
2 Johannes (Hais) van Melle, geboren op 07-12-1918 in Breskens. Volgt XV-h.
3 Henderik Pieter Cornelis van Melle, geboren op 12-03-1924. Volgt XV-i.
XV-h Johannes (Hais) van Melle is geboren op 07-12-1918 in Breskens, zoon van Pieter Cornelis van Melle (zie XIV-h) en Cornelia Clara de Winde. Hais is overleden (oorzaak: verkeersongeval).
Notitie bij Hais: Hais
Kind van Hais uit onbekende relatie:
1 Johannes Abraham van Melle, geboren op 25-01-1951. Johannes is overleden op 05-03-1957, 6 jaar oud.
XV-i Henderik Pieter Cornelis van Melle is geboren op 12-03-1924, zoon van Pieter Cornelis van Melle (zie XIV-h) en Cornelia Clara de Winde. Henderik is overleden op 06-09-1969, 45 jaar oud (oorzaak: hartaanval op vakantie). Henderik trouwde met Maria de Hullu. Maria is geboren in 1925. Maria is overleden op 10-08-2008 in IJzendijke, 82 of 83 jaar oud. Zij is begraven op 16-08-2008 in Zuidzande.
XIV-i Antje van Melle is geboren op 02-10-1887, dochter van Abraham Izaak van Melle (zie XIII-c) en Margaretha Maria de Hondt. Antje is overleden op 27-12-1937 in Basquave (Fr), 50 jaar oud. Antje trouwde, 37 jaar oud, op 05-02-1925 in Breskens met Gilles Karel Quaak.
Beroep:
Landbouwer
XIV-j Cathalina van Melle is geboren op 06-04-1889 in Breskens, dochter van Abraham Izaak van Melle (zie XIII-c) en Margaretha Maria de Hondt. Cathalina is overleden op 18-08-1961, 72 jaar oud. Cathalina trouwde, 22 jaar oud, op 16-11-1911 in Breskens met Mattheus Cappon. Mattheus is een zoon van Jannes Cappon en Anna Catharina de Bruijne. Mattheus is overleden.
XIV-k Johannes van Melle is geboren op 03-06-1891 in Schoondijke, zoon van Abraham Izaak van Melle (zie XIII-c) en Margaretha Maria de Hondt. Johannes is overleden op 02-06-1978 in Schoondijke, 86 jaar oud.
Beroep:
koopman (in zijn trouwakte)
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 07-07-1920 in Cadzand met Maatje Quaak, 24 jaar oud. Maatje is geboren op 03-07-1896 in Cadzand. Maatje is overleden.
Kinderen van Johannes en Maatje:
1 Abraham Izaak van Melle, geboren op 14-03-1925 in Magalang. Abraham is overleden in 1974, 48 of 49 jaar oud (oorzaak: verkeersongeval).
2 Margaretha Johanna van Melle, geboren op 06-09-1933. Margaretha is overleden op 09-12-1940, 7 jaar oud.
XIV-l Dirk Machiel van Melle is geboren op 13-10-1892, zoon van Abraham Izaak van Melle (zie XIII-c) en Margaretha Maria de Hondt. Dirk is overleden op 02-09-1957 in Rotterdam, 64 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Benoemd tot directeur van Van Melle NV op 26 october 1920
Beroep:
suikerbakker (in trouwakte) (in zijn trouwakte)
Dirk trouwde, 27 jaar oud, op 07-07-1920 in Cadzand met Boudewina Dina Quaak, 25 jaar oud. Boudewina is geboren op 09-05-1895 in Cadzand. Boudewina is overleden.
Kind van Dirk en Boudewina:
1 Margaretha Dingena van Melle, geboren op 28-08-1925 in Breskens. Margaretha is overleden op 19-05-1949, 23 jaar oud.
XII-f Cathalijntje van Melle is geboren op 11-11-1816, dochter van Pieter Cornelis van Melle (zie XI-d) en Maria van den Broecke. Zij is gedoopt op 17-11-1816. Cathalijntje is overleden op 30-07-1855 in Goes, 38 jaar oud. Cathalijntje trouwde, 30 jaar oud, op 04-08-1847 in Breskens met Lambert Joseph Siepman, 24 of 25 jaar oud. Lambert is geboren in 1822 in Delftshaven.
Beroep:
Laken en andere stoffenverwer
XII-g Adriana van Melle is geboren op 16-10-1818, dochter van Pieter Cornelis van Melle (zie XI-d) en Maria van den Broecke. Zij is gedoopt op 29-11-1918. Adriana is overleden. Adriana trouwde met Nicolaas Boeltjes. Nicolaas is geboren in Haarlem, zoon van Hendrik Boeltjes. Nicolaas is overleden.
XII-h Abraham Pieter van Melle is geboren op 10-09-1827, zoon van Pieter Cornelis van Melle (zie XI-d) en Maria Poissonnier. Hij is gedoopt op 01-11-1827. Abraham is overleden.
Beroep:
Winkelier
Abraham trouwde, 31 jaar oud, op 28-04-1859 met Maria Geelhoed.
Kinderen van Abraham en Maria:
1 Pieter Johannes van Melle, geboren op 15-02-1860. Pieter is overleden.
Beroep:
drukker
2 Johannes Marinus van Melle, geboren in 1863 in Oostburg. Johannes is overleden op 14-01-1934 in Krabbendijke, 70 of 71 jaar oud.
Klik voor foto in apart venster
13 Jannis Jacobus van Melle
XII-i Jannis Jacobus van Melle (afb. 13) is geboren op 14-10-1829 in Breskens, zoon van Pieter Cornelis van Melle (zie XI-d) en Maria Poissonnier. Hij is gedoopt op 17-10-1829 in Breskens. Jannis is overleden op 04-09-1911 in Bergen op Zoom, 81 jaar oud.
Beroep:
fotograaf
Jannis trouwde, 24 jaar oud, op 15-03-1854 met Barbara Tannetje van Noppen, 26 jaar oud. Barbara is geboren op 22-12-1827 in Wissenkerke. Barbara is overleden op 27-07-1903 in Bergen op Zoom, 75 jaar oud.
Kinderen van Jannis en Barbara:
1 Adriana Maria van Melle. Adriana is overleden.
2 Sia Elisabeth van Melle. Sia is overleden in 1912.
3 Pieter Jacobus van Melle, geboren op 05-02-1855 in Wissenkerke. Volgt XIII-d.
4 Maria Adriana van Melle, geboren op 19-09-1858. Maria is overleden.
5 Jacobus Pieter van Melle, geboren op 22-08-1861 in Wissekerke. Volgt XIII-e.
6 Elisabeth Sia van Melle, geboren op 01-11-1862. Elisabeth is overleden.
7 Tannetje Sara van Melle, geboren op 11-03-1864. Tannetje is overleden.
8 Sara Tannetje van Melle, geboren op 07-06-1865. Sara is overleden.
9 Leendert Abraham van Melle, geboren op 12-01-1867. Volgt XIII-f.
10 Abraham Leendert van Melle, geboren op 12-01-1869. Volgt XIII-g.
11 Anthonie Marinus van Melle, geboren op 03-05-1870. Volgt XIII-h.
12 Marinus Anthonie van Melle, geboren op 25-03-1872 in Wissekerke. Volgt XIII-i.
XIII-d Pieter Jacobus van Melle is geboren op 05-02-1855 in Wissenkerke, zoon van Jannis Jacobus van Melle (zie XII-i) en Barbara Tannetje van Noppen. Pieter is overleden op 03-01-1943 in Utrecht, 87 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Ridder in de orde van Oranje Nassau in 1925 (bron: Gerard Docter)
Beroep:
Predikant
Pieter:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 04-11-1880 met Johanna Adriana van Der Weert, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 02-04-1855 in Goes. Johanna is overleden op 17-06-1902 in Nijkerk, 47 jaar oud.
(2) trouwde, 47 of 48 jaar oud, in 1903 met C.H. Callenbach. C.H. is overleden.
Kinderen van Pieter en Johanna:
1 Jannis Jacobus van Melle, geboren op 30-11-1881. Volgt XIV-m.
2 Suzanne Maria van Melle, geboren op 25-04-1883. Suzanne is overleden op 21-11-1945, 62 jaar oud. Suzanne bleef ongehuwd.
Beroep:
Verpleegster in het Diaconesseziekenhuis Utrecht en Directrice herstellingsoord
3 Willem Jan van Melle, geboren op 27-07-1884. Willem is overleden.
Notitie bij Willem: Vertrok in 1903 naar Amerika
4 Jacobus Pieter van Melle, geboren op 17-12-1885. Jacobus is overleden.
Notitie bij Jacobus: Geemigreerd naar Zuid Afrika
5 Jan Willem van Melle, geboren op 22-06-1887. Jan is overleden. Jan bleef kinderloos.
Beroep:
Leraar (Chr Lyceum in Haarlem)
6 Barbara Tannetje van Melle, geboren op 12-02-1890. Volgt XIV-n.
7 Pieter Jacobus van Melle, geboren in 1891. Pieter is overleden.
8 Johanna Adriana van Melle, geboren op 12-12-1892. Johanna is overleden.
9 Adriana Maria Clara van Melle, geboren op 17-05-1895. Volgt XIV-o.
10 Maria Sia Clara van Melle, geboren op 28-08-1897. Maria is overleden. Maria bleef ongehuwd.
Beroep:
Verpleegster
XIV-m Jannis Jacobus van Melle is geboren op 30-11-1881, zoon van Pieter Jacobus van Melle (zie XIII-d) en Johanna Adriana van Der Weert. Jannis is overleden. Jannis trouwde in Amerika met Trude Brower. Trude is overleden.
Kind van Jannis en Trude:
1 Willem Leonard van Melle, geboren op 29-08-1909. Willem is overleden.
XIV-n Barbara Tannetje van Melle is geboren op 12-02-1890, dochter van Pieter Jacobus van Melle (zie XIII-d) en Johanna Adriana van Der Weert. Barbara is overleden.
Beroep:
Onderwijzerse en Verpleegster
Barbara trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1920 met Marinus Jacobus Smit. Barbara en Marinus bleven kinderloos.
XIV-o Adriana Maria Clara van Melle is geboren op 17-05-1895, dochter van Pieter Jacobus van Melle (zie XIII-d) en Johanna Adriana van Der Weert. Adriana is overleden. Adriana trouwde, 35 jaar oud, op 01-10-1930 met Leendert Marinus van De Berge.
XIII-e Jacobus Pieter van Melle is geboren op 22-08-1861 in Wissekerke, zoon van Jannis Jacobus van Melle (zie XII-i) en Barbara Tannetje van Noppen. Jacobus is overleden op 15-08-1931 in Den Haag, 69 jaar oud.
Beroep:
Predikant te Renswoude Sluis en Kralingen
Jacobus:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 03-07-1890 in Goes met Maria Duvekot, 29 jaar oud. Maria is geboren op 21-05-1861 in Goes. Maria is overleden op 09-05-1899 in Sluis, 37 jaar oud. Maria trouwde voorheen met Maatje Duvekot (geb. 1876).
Beroep:
Predikant van 1890 tot 1927
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 27-02-1902 in Goes met Maatje Duvekot. Maatje is geboren in Goes. Maatje is overleden.
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Maria van Melle. Maria is overleden in 1934.
2 Johanna Barbara van Melle, geboren op 12-07-1884. Johanna is overleden.
3 Jannis Jacobus van Melle, geboren op 06-07-1892 in Renswoude. Jannis is overleden op 06-09-1971 in Kampen, 79 jaar oud. Jannis bleef ongehuwd.
Beroep:
Notaris
Kind van Jacobus en Maatje:
4 Marinus Anthonie van Melle, geboren op 11-10-1906 in Rotterdam. Marinus is overleden op 23-09-1974, 67 jaar oud.
Beroep:
Arts, geneesheer directeur
Klik voor foto in apart venster
14 LA van Melle
XIII-f Leendert Abraham van Melle (afb. 14) is geboren op 12-01-1867, zoon van Jannis Jacobus van Melle (zie XII-i) en Barbara Tannetje van Noppen. Leendert is overleden.
Beroep:
Leraar oude talen en geschiedenis aan het Chr Gymnasium te Utrecht
Leendert trouwde met Bertha Daubanton. Bertha is geboren in 1855. Leendert en Bertha bleven kinderloos.
XIII-g Abraham Leendert van Melle is geboren op 12-01-1869, zoon van Jannis Jacobus van Melle (zie XII-i) en Barbara Tannetje van Noppen. Abraham is overleden.
Beroep:
Bakker en grossier ("de Zoete Inval" in Goes)
Abraham trouwde, 25 jaar oud, op 26-04-1894 in Wissenkerke met Maria Sinke, 24 jaar oud. Maria is geboren op 05-11-1869 in Kloetingen, dochter van Job Sinke en Jacoba de Schipper.
Kinderen van Abraham en Maria:
1 Job Daniel van Melle, geboren op 26-05-1897. Job is overleden op 14-04-1945 in Amsterdam, 47 jaar oud. Hij is begraven in Bloemendaal.
Notitie bij Job: Job van Melle (‘Veldhoen’/‘Van Berkel’) – boekhouder in zijn woonplaats Goes – deed in mei 1940 een vergeefse poging mee te gaan met de zich van Zeeland naar Vlaanderen terugtrekkende Franse troepen. Vanaf medio 1943 was hij actief binnen de LO-afdeling Goes, maar reeds in september – na arrestatie van naaste medewerkers als gevolg van het doorslaan van een gearresteerde Duitse deserteur – dook hij onder in Utrecht, waar hij direct aansluiting zocht met de LO. Ook kwam hij in contact met H.Ch. (Lotje) Kohlbrugge (‘Chrisje’), die via de ‘Zwitserse Weg’ betrokken was bij het naar Engeland verzenden van bescheiden van militair belang. In 1944 werd Van Melle koerier voor Sectie V van het Algemeen Hoofdkwartier van de OD (later Delta en NBS): een- of tweemaal per week bracht hij spionagemateriaal (rapporten, tekeningen, bijlagen) betreffende openbare werken – zoals havens, bruggen, gas- en elektriciteitsvoorzieningen – van Utrecht naar Amsterdam. Toen het reizen per trein vanaf september 1944 onmogelijk werd, ging hij per fiets en nadat dit door sneeuw en vorst steeds moeilijker werd, te voet met een slede. Nadat hij op 20 februari 1945 in Amsterdam tijdens spertijd was gearresteerd, vond men bij het fouilleren gecodeerde bescheiden. Tijdens verhoren onder zware mishandeling in het HvB-Weteringschans noemde hij geen namen. Op 14 april 1945 werd hij in Amsterdam gefusilleerd. (bron: Erebegraafplaats Bloemendaal)
Hij is onderscheiden met het Verzetskruis 1940-1945. Deze onderscheiding is 95 keer verleend, waarvan 93 postuum.
Job bleef ongehuwd.
Beroep:
Boekhouder
2 Johannes Jacobus van Melle, geboren op 22-05-1899. Volgt XIV-p.
3 Marinus Christoffel van Melle, geboren op 30-07-1901. Marinus bleef ongehuwd.
Beroep:
Bakker
4 Coba van Melle, geboren op 19-02-1903. Coba bleef ongehuwd.
5 Barbara Tannetje van Melle, geboren op 22-12-1905. Barbara is overleden op 25-04-1962, 56 jaar oud.
6 Adriana Willemina van Melle, geboren op 11-11-1907. Adriana bleef ongehuwd.
Beroep:
Verpleegster (diacones)
XIV-p Johannes Jacobus van Melle is geboren op 22-05-1899, zoon van Abraham Leendert van Melle (zie XIII-g) en Maria Sinke. Johannes is overleden in 1969, 69 of 70 jaar oud. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 26-07-1926 in Wissenkerke met Neeltje Sia Lamain. Neeltje is overleden.
Kind van Johannes en Neeltje:
1 Abraham Leendert van Melle, geboren op 01-05-1929 in Goes. Abraham is overleden.
Beroep:
Vlootpredikant
XIII-h Anthonie Marinus van Melle is geboren op 03-05-1870, zoon van Jannis Jacobus van Melle (zie XII-i) en Barbara Tannetje van Noppen. Anthonie is overleden.
Beroep:
fotograaf (Zette de fotozaak van zijn vader voort met zijn zusters Adriana Maria en Sara Tannetje)
Anthonie trouwde, 33 jaar oud, op 24-09-1903 in Wemeldinge met Adriana Wilhelmina Pieterse, 21 of 22 jaar oud. Adriana is geboren in 1881 in Wemeldinge. Adriana is overleden.
XIII-i Marinus Anthonie van Melle is geboren op 25-03-1872 in Wissekerke, zoon van Jannis Jacobus van Melle (zie XII-i) en Barbara Tannetje van Noppen. Marinus is overleden op 27-02-1906 in Amsterdam, 33 jaar oud.
Beroep:
Psychiater, Hoogleraar Wijsbegeerte
Marinus trouwde, 28 jaar oud, op 02-08-1900 met Johanetta Elisabeth Daubanton, 33 jaar oud. Johanetta is geboren op 02-09-1866 in Amsterdam. Johanetta is overleden op 04-03-1956 in Wolfheze, 89 jaar oud.
Kind van Marinus en Johanetta:
1 Francois Anthonie van Melle, geboren op 26-05-1903 in Amsterdam. Volgt XIV-q.
XIV-q Francois Anthonie van Melle is geboren op 26-05-1903 in Amsterdam, zoon van Marinus Anthonie van Melle (zie XIII-i) en Johanetta Elisabeth Daubanton. Francois is overleden op 12-08-1973 in Colorado Springs (USA), 70 jaar oud. Francois trouwde, 32 jaar oud, op 22-07-1935 in Veracruz, Mexico met Wihelmina Hendrika Sack, 35 jaar oud. Wihelmina is geboren op 03-07-1900 in Paramaribo. Wihelmina is overleden op 14-10-1989, 89 jaar oud.
XI-e Sara van Melle is geboren op 10-03-1783 in Cadzand, dochter van Abraham van Melle (zie X-d) en Sara Brevet. Sara is overleden op 29-08-1845 in Wissenkerke, 62 jaar oud.
Beroep:
Naaister (In 1913, bij de geboorte van Izaak wordt als beroep dagloonster vermeld)
Sara trouwde, 16 jaar oud, op 28-07-1799 in Oostburg met Willem Pleijte, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-07-1799 in Cadzand. De scheiding werd uitgesproken. Willem is geboren op 14-12-1776 in Cadzand. Willem is overleden op 25-06-1814 in Schoondijke, 37 jaar oud.
Notitie bij Willem: In het grafisch overzicht van Francois en van den Heuvel wordt genoemd dat Willem vanwege buitenechtelijke verhouding van zijn vrouw Sara naar Amerika emigreert. Volgens ISIS overlijdt Willem in Schoondijke
Bovendien is de burgerlijke staat van W Pleijte en Sara vM op zijn overlijdensakte "gehuwd"
Kinderen van Sara en Willem:
1 Abraham Pleijte, geboren op 27-10-1799 in Cadzand. Volgt XII-j.
2 Jacob Pleijte, geboren op 27-01-1801 in Cadzand. Volgt XII-k.
Kinderen van Sara uit onbekende relatie:
3 Izaak van Melle, geboren op 11-02-1812. Izaak is overleden.
4 Izaak van Melle, geboren op 15-12-1813 in Cadzand. Volgt XII-l.
XII-j Abraham Pleijte is geboren op 27-10-1799 in Cadzand, zoon van Willem Pleijte en Sara van Melle (zie XI-e). Abraham is overleden op 03-02-1878 in Cadzand, 78 jaar oud. Abraham begon een relatie, 21 jaar oud, op 08-08-1821 in Cadzand met Cathalijntje Le Grand.
XII-k Jacob Pleijte is geboren op 27-01-1801 in Cadzand, zoon van Willem Pleijte en Sara van Melle (zie XI-e). Jacob is overleden op 30-11-1877 in Breskens, 76 jaar oud.
Beroep:
Werkman (in trouwakte)
Jacob:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 20-02-1822 in Breskens met Neeltje Wisse. Neeltje is geboren in Biervliet.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 22-01-1862 in Breskens met Elisabeth Verherbrugge. Elisabeth is overleden.
XII-l Izaak van Melle is geboren op 15-12-1813 in Cadzand, zoon van Sara van Melle (zie XI-e). Izaak is overleden op 07-01-1890 in Breskens, 76 jaar oud.
Notitie bij Izaak: Izaäk, loteling van de lichting 1832, diende in 1839 als soldaat bij de 17e infanterie. Kolonel W.F. Lambert gaf hem op 15 juli 1839 te Oostburg schriftelijke toestemming tot ht aangaan van een wettig huwelijk, onder voorwaarde echter, dat zijn echtgenote hem nimmer zou mogen volgen, noch ten laste van het korps zou komen.
Izaak vestigde zich in 1836 in Breskens, waar hij een broodbakkerij begon aan de Dorpsstraat.
De vader van Izaäk is niet bekend. De geboorteacte, in het Frans opgesteld, luidt aldus:
"L’an mille huit cent treize, le quiziéme jour du mois décembre á quatre heures de releveé, par devant nous Maire, Officier de l’Etat Civil de Commune de Cadzand, Canton d’Oostburg, Département de léclaut, est comparu Monsieur Josie Corneille Moens, agé de vingt six, chirurgien accoucheur, domicilié dans la commune de Zuidzande, lequel nous a déclaré, qu’aujourd’hui á une heure de releveé Sara van Melle, agé de trente ans, journalière, domicilieé dans cette commune, femme abandonnée de Guillaume Pleijte, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, qu’il nous présente et auqu’el il a declaré voulloir donner le nom et prénom de Isac van Melle
Beroep:
Bakker (In 1877 bij huwelijk Johanna Catholina beroep: Partikulier)
Izaak trouwde, 25 jaar oud, op 21-08-1839 in Breskens met Sara van Melle, 24 jaar oud. Zie XII-e voor persoonsgegevens van Sara.
Kinderen van Izaak en Sara: zie XII-e.
XI-f Abraham van Melle is geboren in 1785, zoon van Abraham van Melle (zie X-d) en Sara Brevet. Abraham is overleden.
Beroep:
kleermaker
Abraham trouwde met Janneke Cappon. Janneke is overleden.
Kinderen van Abraham en Janneke:
1 Sara van Melle, geboren in 1806. Sara is overleden op 10-11-1806 in Cadzand, geen jaar oud.
2 Izaak Abraham van Melle, geboren in 1808. Izaak is overleden in 1809, 0 of 1 jaar oud.
3 Izaak Abraham van Melle, geboren in 1810. Volgt XII-m.
4 Pieter van Melle, geboren in 1811. Pieter is overleden.
5 Sara van Melle, geboren in 1814. Volgt XII-n.
6 Pieter van Melle, geboren in 1816. Pieter is overleden.
7 Adriana van Melle, geboren in 1819. Adriana is overleden.
XII-m Izaak Abraham van Melle is geboren in 1810, zoon van Abraham van Melle (zie XI-f) en Janneke Cappon. Izaak is overleden.
Beroep:
Landmeter
Izaak trouwde met Janneke Hoogkamer.
Kinderen van Izaak en Janneke:
1 Maria Mathilde van Melle. Maria is overleden.
2 Abraham Izaak van Melle, geboren op 18-10-1839. Volgt XIII-j.
XIII-j Abraham Izaak van Melle is geboren op 18-10-1839, zoon van Izaak Abraham van Melle (zie XII-m) en Janneke Hoogkamer. Abraham is overleden in ’s Hertogenbosch.
Beroep:
Landmeter
Abraham:
(1) trouwde met Wilhelmina Suzanna de Kok. Wilhelmina is geboren in Middelburg. Wilhelmina is overleden.
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 05-03-1900 met van Dongen, 27 jaar oud. Zij is geboren op 09-10-1872. Zij is overleden.
Kinderen van Abraham en Wilhelmina:
1 Izaak Abraham van Melle, geboren op 13-11-1866 in Breda. Volgt XIV-r.
2 Johanna Suzanna van Melle, geboren op 14-09-1870. Johanna is overleden.
3 Henderik van Melle, geboren op 06-03-1874 in Alkmaar. Volgt XIV-s.
Kinderen van Abraham en van Dongen:
4 Johanna Adriana van Melle, geboren op 20-08-1900. Volgt XIV-t.
5 Petra van Melle, geboren op 09-12-1901. Petra is overleden.
6 Eduard Karel van Melle, geboren op 29-01-1904. Volgt XIV-u.
7 Marius van Melle, geboren op 24-12-1905 in ’s Hertogenbosch. Volgt XIV-v.
8 Wilhelmina Petronella van Melle, geboren op 12-04-1908.
XIV-r Izaak Abraham van Melle is geboren op 13-11-1866 in Breda, zoon van Abraham Izaak van Melle (zie XIII-j) en Wilhelmina Suzanna de Kok. Izaak is overleden op 02-08-1910 in Soerabaja, 43 jaar oud. Izaak trouwde met Jacoba Maria Johanna Agnew Zwaan. Jacoba is geboren op 23-09-1873. Jacoba is overleden.
Kind van Izaak en Jacoba:
1 Ed Jan Jeaques van Melle, geboren op 19-02-1910 in Kediri (Java). Ed is overleden.
Beroep:
Binnenhuisarchitect
XIV-s Henderik van Melle is geboren op 06-03-1874 in Alkmaar, zoon van Abraham Izaak van Melle (zie XIII-j) en Wilhelmina Suzanna de Kok. Henderik is overleden op 24-12-1946 in Apeldoorn, 72 jaar oud. Henderik begon een relatie met Geertruida Maria Rignalda. Geertruida is geboren op 13-03-1870 in Leeuwarden. Geertruida is overleden. Henderik en Geertruida bleven kinderloos.
XIV-t Johanna Adriana van Melle is geboren op 20-08-1900, dochter van Abraham Izaak van Melle (zie XIII-j) en van Dongen. Johanna is overleden. Johanna:
(1) trouwde met Frits Molenaar. Frits is overleden.
(2) trouwde met Jaap Stotijn. Jaap is geboren in 1892. Jaap is overleden op 05-04-1970, 77 of 78 jaar oud.
Beroep:
HoBOIST
XIV-u Eduard Karel van Melle is geboren op 29-01-1904, zoon van Abraham Izaak van Melle (zie XIII-j) en van Dongen. Eduard is overleden.
Beroep:
Marineofficier
Eduard trouwde met Titia Post. Titia is geboren in 1904. Titia is overleden op 13-06-1978 in Rotterdam, 73 of 74 jaar oud.
XIV-v Marius van Melle is geboren op 24-12-1905 in ’s Hertogenbosch, zoon van Abraham Izaak van Melle (zie XIII-j) en van Dongen. Marius trouwde, 23 jaar oud, op 01-05-1929 in Pemantang-Siantar met Sievers, 19 jaar oud. Zij is geboren op 16-02-1910.
XII-n Sara van Melle is geboren in 1814, dochter van Abraham van Melle (zie XI-f) en Janneke Cappon. Sara is overleden op 22-10-1856 in Sluis, 41 of 42 jaar oud.
Beroep:
Metselaar
Sara trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 21-05-1835 in Sluis met Jacobus Baden.
Kinderen van Sara en Jacobus:
1 Janneke Susanna Baden, geboren in 1836. Janneke is overleden op 29-04-1856 in Sluis, 19 of 20 jaar oud.
2 Jacoba Baden, geboren in 1843 in Cadzand. Jacoba is overleden op 31-08-1929 in Sluis, 85 of 86 jaar oud.
X-e Izaak van Melle is geboren op 29-04-1751, zoon van Cornelis van Melle (zie IX-b) en Maria de Nuet. Izaak is overleden.
Notitie bij Izaak: Stamvader Nieuwvlietse tak
Izaak:
(1) trouwde met Maria Seney. Maria is overleden.
(2) trouwde met Sara Lijbaert. Sara is overleden.
Kinderen van Izaak en Maria:
1 Maria Johanna van Melle, geboren in 1773. Volgt XI-g.
2 Izaak van Melle, geboren in 1779 in St Kruis. Volgt XI-h.
Kind van Izaak en Sara:
3 Sara van Melle, geboren in 1991 in Nieuwvliet. Sara is overleden op 02-12-1806 in Nieuwvliet, 184 of 185 jaar oud.
XI-g Maria Johanna van Melle is geboren in 1773, dochter van Izaak van Melle (zie X-e) en Maria Seney. Maria is overleden.
Kind van Maria uit onbekende relatie:
1 Maria Johanna Kusse, geboren in 1807 in Sint Kruis. Volgt XII-o.
XII-o Maria Johanna Kusse is geboren in 1807 in Sint Kruis, dochter van Maria Johanna van Melle (zie XI-g). Maria is overleden.
Beroep:
Arbeidster (in haar trouwakte)
Maria begon een relatie met Jacob Looijsen. Jacob is geboren in 1803 in Groede. Jacob is overleden.
Beroep:
Landmansknecht (uit zijn trouwakte)
XI-h Izaak van Melle is geboren in 1779 in St Kruis, zoon van Izaak van Melle (zie X-e) en Maria Seney. Izaak is overleden.
Kind van Izaak uit onbekende relatie:
1 Maria van Melle. Volgt XII-p.
XII-p Maria van Melle, dochter van Izaak van Melle (zie XI-h). Maria is overleden.
Beroep:
diensmeid (in haar trouwakte)
Maria begon een relatie op 01-05-1834 in Groede met Cornelis Engels, 26 of 27 jaar oud. Cornelis is geboren in 1807 in Zuidzande. Cornelis is overleden.

Index (307 personen)

Baden, Jacoba (*1843, †31-08-1929) [Dochter van XII-n]  XII-n,2
Baden, Jacobus [Partner van XII-n]  XII-n
Baden, Janneke Susanna (*1836, †29-04-1856) [Dochter van XII-n]  XII-n,1
Becu, Maria [Schoonmoeder van XI-d]  XI-d
Berge, Leendert Marinus van De [Partner van XIV-o]  XIV-o
Berghe, Abrahamina Cornelia van De (*21-08-1884, †11-06-1963) [Partner van XIV-f]  XIV-f
Beun, Abraham (*08-11-1830, †05-02-1917) [Schoonvader van XIV-a]  XIV-a
Beun, Maria Cathalijntje (*20-10-1884, †12-12-1967) [Nummer XV-a]  XV-a; XVI-a; XVI-b
Beun, Pieter (*25-08-1856, †15-05-1929) [Partner van XIV-a]  XIV-a; XV-a
Blank in’t Harnas, Cathalijntje Pieterdochter (*1661, †1721) [Partner van VIII]  VIII; IX-a; IX-b
Blok, Apolonia Cornelia (Plonie) (*21-04-1920) [Partner van XVI-a]  XVI-a
Boeltjes, Hendrik [Schoonvader van XII-g]  XII-g
Boeltjes, Nicolaas [Partner van XII-g]  XII-g
Bois, Jacobus du (*1800) [Partner van XII-b]  XII-b
Bois, Janna Catharina du (*1750, †04-09-1778) [Partner van X-d]  X-d; XI-c; XI-d
Boutens, Jan [Partner van XII-d]  XII-d
Bouwens, Adriaan [Schoonvader van XII-a]  XII-a
Bouwens, Marinus (*1800) [Partner van XII-a]  XII-a
Brevet, Sara (*29-03-1749, †23-10-1816) [Partner van X-d]  X-d; XI-e; XI-f
Broecke, Adriaan van den [Schoonvader van XI-d]  XI-d
Broecke, Maria van den (*22-10-1778, †18-04-1823) [Partner van XI-d]  XI-d; XII-d; XII-e; XII-f; XII-g
Brower, Trude [Partner van XIV-m]  XIV-m
Bruijne, Abraham de [Schoonvader van XIV-e]  XIV-e
Bruijne, Anna Catharina de [Schoonmoeder van XIV-j]  XIV-j
Bruijne, Izaak Mattheus de [Partner van XIV-e]  XIV-e
Callenbach, C.H. [Partner van XIII-d]  XIII-d
Cappon, Janneke [Partner van XI-f]  XI-f; XII-m; XII-n
Cappon, Jannes [Schoonvader van XIV-j]  XIV-j
Cappon, Mattheus [Partner van XIV-j]  XIV-j
Cijsouw, Levinus Abraham (*1901) [Partner van XV-c]  XV-c
Cromphaut, Margriete van (†1586) [Schoonmoeder van III]  III
Daubanton, Bertha (*1855) [Partner van XIII-f]  XIII-f
Daubanton, Johanetta Elisabeth (*02-09-1866, †04-03-1956) [Partner van XIII-i]  XIII-i; XIV-q
de Bruijn, Elisabeth (*25-02-1847, †20-04-1886) [Schoonmoeder van XIV-c]  XIV-c
de Kok, Wilhelmina Suzanna [Partner van XIII-j]  XIII-j; XIV-r; XIV-s
Deynoet, Jacob (~14-06-1481) [Schoonvader van III]  III
Deynoet, Margriete (*1511) [Partner van III]  III; IV
Dijke, Cathalijntje van (*17-12-1918, †06-01-2000) [Nummer XVI-b]  XVI-b; XV-f
Dijke, Jacob van (*10-11-1841, †14-10-1906) [Schoonvader van XV-a]  XV-a
Dijke, Jacob Pieter (Jaap) van (*16-09-1916, †21-06-1999) [Nummer XVI-a]  XVI-a
Dijke, Leendert van (*01-01-1886, †19-01-1954) [Partner van XV-a]  XV-a; XVI-a; XVI-b
Dirks, Izaak [Partner van X-a]  X-a
du Bois, Pierre [Schoonvader van X-d]  X-d
Duvekot, Maatje [Partner van XIII-e]  XIII-e
Duvekot, Maatje (*28-08-1876)  XIII-e
Duvekot, Maria (*21-05-1861, †09-05-1899) [Partner van XIII-e]  XIII-e
Engels, Cornelis (*1807) [Partner van XII-p]  XII-p
Franke, Jan (*1763) [Partner van XI-a]  XI-a
Geelhoed, Maria [Partner van XII-h]  XII-h
Grand, Cathalijntje Le [Partner van XII-j]  XII-j
Groenewege, Pieternella Maria (*14-12-1843, †30-07-1919) [Schoonmoeder van XV-a]  XV-a
Groot, Cornelia de [Schoonmoeder van XIII-b]  XIII-b
Hennekey, Pieter [Partner van X-b]  X-b
Hennekey, Suzanne (*1743, †10-01-1813) [Partner van X-c]  X-c; XI-a; XI-b
Herney, Magdalena (~23-02-1685, †<10-?-1712) [Schoonmoeder van IX-b]  IX-b
Hondt, Johannes de (*24-08-1824, †02-02-1903) [Schoonvader van XIII-c]  XIII-c
Hondt, Margaretha Maria de (*21-01-1854, †05-03-1931) [Partner van XIII-c]  XIII-c; XIV-c; XIV-d; XIV-e; XIV-f; XIV-g; XIV-h; XIV-i; XIV-j; XIV-k; XIV-l
Hoogkamer, Janneke [Partner van XII-m]  XII-m; XIII-j
Hullu, Maria de (*1925, †10-08-2008) [Partner van XV-i]  XV-i
Kousmaker, Adriana Cornelia (*17-07-1879, †08-01-1960) [Partner van XIV-c]  XIV-c; XV-b; XV-c; XV-d; XV-e; XV-f
Kousmaker, Pieter Herny (*24-04-1845, †17-03-1880) [Schoonvader van XIV-c]  XIV-c
Kusse, Maria Johanna (*1807) [Nummer XII-o]  XII-o
Lako, Cathalijntje (*19-02-1859, †22-10-1937) [Nummer XIV-a]  XIV-a; XV-a
Lako, Samuel (*06-02-1815, †12-05-1874) [Partner van XIII-a]  XIII-a; XIV-a
Lamain, Neeltje Sia [Partner van XIV-p]  XIV-p
Lijbaert, Sara [Partner van X-e]  X-e
Lodewijk, Jan [Partner van IX-a]  IX-a
Loo FS Dominicus, Joos van (*12-05-1519, †31-12-1582)  III
Looijsen, Jacob (*1803) [Partner van XII-o]  XII-o
Mazuure, Francina [Schoonmoeder van XI-a]  XI-a
Melle, Abraham van (*26-08-1749, †15-06-1801) [Nummer X-d]  X-d; XI-c; XI-d; XI-e; XI-f
Melle, Abraham van (*1779, †1783) [Zoon van X-d]  X-d,4
Melle, Abraham van (*1785) [Nummer XI-f]  XI-f; XII-m; XII-n
Melle, Abraham Izaak van (*18-10-1839) [Nummer XIII-j]  XIII-j; XIV-r; XIV-s; XIV-t; XIV-u; XIV-v
Melle, Abraham Izaak van (*09-10-1850, †14-09-1851) [Zoon van XII-l]  XII-e,6
Melle, Abraham Izaak van (*09-04-1852, †06-06-1932) [Nummer XIII-c]  XIII-c; XIV-c; XIV-d; XIV-e; XIV-f; XIV-g; XIV-h; XIV-i; XIV-j; XIV-k; XIV-l
Melle, Abraham Izaak van (*07-02-1884, †27-10-1949) [Nummer XIV-f]  XIV-f
Melle, Abraham Izaak van (*02-08-1911, †15-12-1914) [Zoon van XIV-f]  XIV-f,1
Melle, Abraham Izaak van (*14-03-1925, †1974) [Zoon van XIV-k]  XIV-k,1
Melle, Abraham Leendert van (*12-01-1869) [Nummer XIII-g]  XIII-g; XIV-p
Melle, Abraham Leendert van (*01-05-1929) [Zoon van XIV-p]  XIV-p,1
Melle, Abraham Pieter van (*10-09-1827) [Nummer XII-h]  XII-h
Melle, Adriana van (*16-10-1818) [Nummer XII-g]  XII-g
Melle, Adriana van (*1819) [Zoon van XI-f]  XI-f,7
Melle, Adriana Cornelia (Jatie) van (*02-10-1917) [Dochter van XIV-c]  XIV-c,10
Melle, Adriana Maria van [Dochter van XII-i]  XII-i,1
Melle, Adriana Maria Clara van (*17-05-1895) [Nummer XIV-o]  XIV-o
Melle, Adriana Willemina van (*11-11-1907) [Dochter van XIII-g]  XIII-g,6
Melle, Agnes Adriana Cornelia van (*11-12-1907) [Nummer XV-c]  XV-c
Melle, Anthonie Marinus van (*03-05-1870) [Nummer XIII-h]  XIII-h
Melle, Antje van (*02-10-1887, †27-12-1937) [Nummer XIV-i]  XIV-i
Melle, August van (*21-08-1524) [Zoon van II]  II,7
Melle, Barbara Tannetje van (*12-02-1890) [Nummer XIV-n]  XIV-n
Melle, Barbara Tannetje van (*22-12-1905, †25-04-1962) [Dochter van XIII-g]  XIII-g,5
Melle, Cathalijne van [Dochter van IV]  IV,2
Melle, Cathalijntje van (*14-01-1775, †21-08-1857) [Nummer XI-c]  XI-c; XII-c
Melle, Cathalijntje van (*11-11-1816, †30-07-1855) [Nummer XII-f]  XII-f
Melle, Cathalina van (*06-04-1889, †18-08-1961) [Nummer XIV-j]  XIV-j
Melle, Coba van (*19-02-1903) [Dochter van XIII-g]  XIII-g,4
Melle, Cornelia Jozina van (*12-09-1913, †01-08-1966) [Dochter van XIV-f]  XIV-f,2
Melle, Cornelis van (*1701, †26-04-1766) [Nummer IX-b]  IX-b; X-a; X-b; X-c; X-d; X-e
Melle, Cornelis van (*09-02-1746) [Nummer X-c]  X-c; XI-a; XI-b
Melle, Cornelis van (*1773) [Zoon van X-d]  X-d,1
Melle, Dina van (*19-05-1910, †30-10-1974) [Nummer XV-d]  XV-d
Melle, Dina Aaltje van (*01-06-1885, †17-01-1962) [Nummer XIV-g]  XIV-g
Melle, Dirk Machiel van (*13-10-1892, †02-09-1957) [Nummer XIV-l]  XIV-l
Melle, Ed Jan Jeaques van (*19-02-1910) [Zoon van XIV-r]  XIV-r,1
Melle, Eduard Karel van (*29-01-1904) [Nummer XIV-u]  XIV-u
Melle, Elisabeth van (*1794) [Dochter van X-d]  X-d,11
Melle, Elisabeth Janneke Maria van (*22-06-1905, †12-01-1966) [Dochter van XIV-c]  XIV-c,3
Melle, Elisabeth Margaretha van (*28-09-1902, †11-10-1902) [Dochter van XIV-c]  XIV-c,1
Melle, Elisabeth Sia van (*01-11-1862) [Dochter van XII-i]  XII-i,6
Melle, Ferdinand van (*13-03-1606, †1646) [Nummer VI]  VI; VII
Melle, Ferdinand van (*14-03-1663, †1711) [Nummer VIII]  VIII; IX-a; IX-b
Melle, Ferdinand van (*1724, †1732) [Zoon van IX-b]  IX-b,1
Melle, Ferdinandus van (*1733) [Zoon van IX-b]  IX-b,5
Melle, Ferdinandus van (*1734) [Zoon van IX-b]  IX-b,6
Melle, Ferdinandus van (*1742) [Zoon van IX-b]  IX-b,9
Melle, Francis van (*1495) [Zoon van II]  II,1
Melle, Francois Anthonie van (*26-05-1903, †12-08-1973) [Nummer XIV-q]  XIV-q
Melle, Frans van (*1576) [Zoon van IV]  IV,5
Melle, Gideon van (*18-07-1547) [Nummer IV]  IV; V
Melle, Gideon van (*08-06-1572, †1619) [Nummer V]  V; VI
Melle, Gideon van (*03-01-1638, †1663) [Nummer VII]  VII; VIII
Melle, Gideon van (*13-02-1735, †28-09-1756) [Zoon van IX-b]  IX-b,7
Melle, Gideon Abraham Pieter van (*03-02-1914, †28-11-1987) [Nummer XV-f]  XVI-b; XV-f
Melle, Henderik van (*06-03-1874, †24-12-1946) [Nummer XIV-s]  XIV-s
Melle, Henderik Pieter Cornelis van (*12-03-1924, †06-09-1969) [Nummer XV-i]  XV-i
Melle, Izaak van (*29-04-1751) [Nummer X-e]  X-e; XI-g; XI-h
Melle, Izaak van (*1779) [Nummer XI-h]  XI-h; XII-p
Melle, Izaak van (*1787) [Zoon van X-d]  X-d,8
Melle, Izaak van (*11-02-1812) [Zoon van XI-e]  XI-e,3
Melle, Izaak van (*15-12-1813, †07-01-1890) [Nummer XII-l]  XII-e; XIII-b; XIII-c; XII-l
Melle, Izaak van (levenloos *25-09-1833) [Zoon van XI-d]  XI-d,11
Melle, Izaak van (*04-06-1854) [Zoon van XII-l]  XII-e,8
Melle, Izaak van (*13-02-1877, †07-01-1954) [Nummer XIV-c]  XIV-c; XV-b; XV-c; XV-d; XV-e; XV-f
Melle, Izaak Abraham van (*1808, †1809) [Zoon van XI-f]  XI-f,2
Melle, Izaak Abraham van (*1810) [Nummer XII-m]  XII-m; XIII-j
Melle, Izaak Abraham van (*13-11-1866, †02-08-1910) [Nummer XIV-r]  XIV-r
Melle, Izaak Abraham van (*25-08-1923) [Zoon van XIV-c]  XIV-c,11
Melle, Jacob van (*15-09-1541) [Zoon van III]  III,1
Melle, Jacob van (*19-01-1578) [Zoon van IV]  IV,6
Melle, Jacob van (*1725) [Zoon van IX-b]  IX-b,2
Melle, Jacob van (*1730) [Zoon van IX-b]  IX-b,3
Melle, Jacob van (*1796) [Zoon van X-d]  X-d,12
Melle, Jacobus van (*1741, †1741) [Zoon van IX-b]  IX-b,8
Melle, Jacobus van (*1747, †1747) [Zoon van IX-b]  IX-b,12
Melle, Jacobus Pieter van (*22-08-1861, †15-08-1931) [Nummer XIII-e]  XIII-e
Melle, Jacobus Pieter van (*17-12-1885) [Zoon van XIII-d]  XIII-d,4
Melle, Jan van (*24-10-1472) [Zoon van I]  I,1
Melle, Jan van (*05-01-1520) [Zoon van II]  II,6
Melle, Jan van (*07-10-1527) [Zoon van II]  II,8
Melle, Jan Willem van (*22-06-1887) [Zoon van XIII-d]  XIII-d,5
Melle, Janna van (*02-04-1767) [Nummer XI-a]  XI-a; XII-a
Melle, Janneke Maria Adriana van (*21-07-1906, †20-07-2004) [Nummer XV-b]  XV-b
Melle, Jannis Jacobus van (*14-10-1829, †04-09-1911) [Nummer XII-i]  XII-i; XIII-d; XIII-e; XIII-f; XIII-g; XIII-h; XIII-i
Melle, Jannis Jacobus van (*30-11-1881) [Nummer XIV-m]  XIV-m
Melle, Jannis Jacobus van (*06-07-1892, †06-09-1971) [Zoon van XIII-e]  XIII-e,3
Melle, Job Daniel van (*26-05-1897, †14-04-1945) [Zoon van XIII-g]  XIII-g,1
Melle, Johanna Adriana van (*12-12-1892) [Dochter van XIII-d]  XIII-d,8
Melle, Johanna Adriana van (*20-08-1900) [Nummer XIV-t]  XIV-t
Melle, Johanna Barbara van (*12-07-1884) [Dochter van XIII-e]  XIII-e,2
Melle, Johanna Catharina van (*05-02-1803, †05-06-1855) [Nummer XII-d]  XII-d
Melle, Johanna Catholina van (*05-09-1845) [Nummer XIII-b]  XIII-b; XIV-b
Melle, Johanna Dina van (*09-07-1881, †16-03-1953) [Nummer XIV-d]  XIV-d; XV-g
Melle, Johanna Suzanna van (*14-09-1870) [Dochter van XIII-j]  XIII-j,2
Melle, Johannes van (levenloos *1880) [Zoon van XIII-c]  XIII-c,4
Melle, Johannes van (*03-06-1891, †02-06-1978) [Nummer XIV-k]  XIV-k
Melle, Johannes (Hais) van (*07-12-1918) [Nummer XV-h]  XV-h
Melle, Johannes Abraham van (*25-01-1951, †05-03-1957) [Zoon van XV-h]  XV-h,1
Melle, Johannes Jacobus van (*22-05-1899, †1969) [Nummer XIV-p]  XIV-p
Melle, Johannes Marinus van (*1863, †14-01-1934) [Zoon van XII-h]  XII-h,2
Melle, Jozina Margaretha van (*26-04-1917, †24-12-1917) [Dochter van XIV-f]  XIV-f,3
Melle, Leendert van (*30-03-1943) [Zoon van XV-f]  XVI-b,1
Melle, Leendert Abraham van (*12-01-1867) [Nummer XIII-f]  XIII-f
Melle, Liefje van [Dochter van IV]  IV,1
Melle, Lieven van (*20-11-1474, †>1527) [Nummer II]  II; III
Melle, Machiel Dirk van (*08-05-1886, †30-07-1961) [Zoon van XIII-c]  XIII-c,9
Melle, Madalena van (*1743) [Nummer X-b]  X-b
Melle, Margaretha van (*04-02-1878, †09-05-1960) [Dochter van XIII-c]  XIII-c,2
Melle, Margaretha Dingena van (*28-08-1925, †19-05-1949) [Dochter van XIV-l]  XIV-l,1
Melle, Margaretha Elisabeth van (*27-05-1904) [Dochter van XIV-c]  XIV-c,2
Melle, Margaretha Johanna van (*06-09-1933, †09-12-1940) [Dochter van XIV-k]  XIV-k,2
Melle, Maria van [Nummer XII-p]  XII-p
Melle, Maria van (†1934) [Dochter van XIII-e]  XIII-e,1
Melle, Maria van (*1690) [Nummer IX-a]  IX-a
Melle, Maria van (*1731) [Nummer X-a]  X-a
Melle, Maria van (*1781, †1783) [Dochter van X-d]  X-d,5
Melle, Maria van (*1788, †1789) [Dochter van X-d]  X-d,9
Melle, Maria van (*1790) [Dochter van X-d]  X-d,10
Melle, Maria van (*10-04-1845) [Dochter van XII-l]  XII-e,4
Melle, Maria van (*29-12-1882, †14-04-1958) [Nummer XIV-e]  XIV-e
Melle, Maria Adriana van (*19-09-1858) [Dochter van XII-i]  XII-i,4
Melle, Maria Elisabeth van (*01-12-1825, †25-08-1845) [Dochter van XI-d]  XI-d,7
Melle, Maria Johanna van (*1773) [Nummer XI-g]  XI-g; XII-o
Melle, Maria Margaretha van (*07-07-1912, †06-11-1934) [Dochter van XIV-h]  XIV-h,1
Melle, Maria Mathilde van [Dochter van XII-m]  XII-m,1
Melle, Maria Sara van (*10-06-1911, †23-09-1911) [Dochter van XIV-c]  XIV-c,7
Melle, Maria Sara van (*12-09-1912) [Nummer XV-e]  XV-e
Melle, Maria Sia Clara van (*28-08-1897) [Dochter van XIII-d]  XIII-d,10
Melle, Marinus Anthonie van (*25-03-1872, †27-02-1906) [Nummer XIII-i]  XIII-i; XIV-q
Melle, Marinus Anthonie van (*11-10-1906, †23-09-1974) [Zoon van XIII-e]  XIII-e,4
Melle, Marinus Christoffel van (*30-07-1901) [Zoon van XIII-g]  XIII-g,3
Melle, Marius van (*24-12-1905) [Nummer XIV-v]  XIV-v
Melle, Michielken van (*28-09-1507) [Zoon van II]  II,3
Melle, Pachier van (*16-11-1542) [Zoon van III]  III,2
Melle, Pachier van (*1574) [Zoon van IV]  IV,4
Melle, Peter van (*22-01-1509) [Zoon van II]  II,4
Melle, Petra van (*09-12-1901) [Dochter van XIII-j]  XIII-j,5
Melle, Pieter van (*1811) [Zoon van XI-f]  XI-f,4
Melle, Pieter van (*1816) [Dochter van XI-f]  XI-f,6
Melle, Pieter Cornelis van (*10-03-1777, †26-11-1844) [Nummer XI-d]  XI-d; XII-d; XII-e; XII-f; XII-g; XII-h; XII-i
Melle, Pieter Cornelis van (*1802, †1802) [Zoon van XI-d]  XI-d,1
Melle, Pieter Cornelis van (*22-08-1831, †13-12-1831) [Zoon van XI-d]  XI-d,10
Melle, Pieter Cornelis van (*14-09-1840, †13-12-1842) [Zoon van XII-l]  XII-e,1
Melle, Pieter Cornelis van (*16-11-1843, †02-10-1914) [Zoon van XII-l]  XII-e,3
Melle, Pieter Cornelis van (*05-08-1886, †04-03-1952) [Nummer XIV-h]  XIV-h; XV-h; XV-i
Melle, Pieter Jacobus van (*05-02-1855, †03-01-1943) [Nummer XIII-d]  XIII-d; XIV-m; XIV-n; XIV-o
Melle, Pieter Jacobus van (*1891) [Zoon van XIII-d]  XIII-d,7
Melle, Pieter Johannes van (*15-02-1860) [Zoon van XII-h]  XII-h,1
Melle, Raes van (*?-11-1434, †>1480) [Nummer I]  I; II
Melle, Rozamunde van (*1500) [Dochter van II]  II,2
Melle, Sara van (*18-11-1779, †21-06-1868) [Nummer XI-b]  XI-b; XII-b
Melle, Sara van (*10-03-1783, †29-08-1845) [Nummer XI-e]  XI-e; XII-j; XII-k; XII-l
Melle, Sara van (*1806, †10-11-1806) [Dochter van XI-f]  XI-f,1
Melle, Sara van (*20-02-1813, †25-01-1814) [Dochter van XI-d]  XI-d,3
Melle, Sara van (*1814, †22-10-1856) [Nummer XII-n]  XII-n
Melle, Sara van (*21-02-1815, †31-12-1888) [Nummer XII-e]  XII-e; XIII-b; XIII-c; XII-l
Melle, Sara van (*09-03-1879, †01-02-1946) [Dochter van XIII-c]  XIII-c,3
Melle, Sara van (*1991, †02-12-1806) [Dochter van X-e]  X-e,3
Melle, Sara Maria van (*09-08-1842) [Dochter van XII-l]  XII-e,2
Melle, Sara Tannetje van (*07-06-1865) [Dochter van XII-i]  XII-i,8
Melle, Sia Elisabeth van (†1912) [Dochter van XII-i]  XII-i,2
Melle, Suzanne Maria van (*25-04-1883, †21-11-1945) [Dochter van XIII-d]  XIII-d,2
Melle, Tannetje Sara van (*11-03-1864) [Dochter van XII-i]  XII-i,7
Melle, Thomas Masken van (*06-07-1480) [Zoon van I]  I,3
Melle, Wilhelmina Petronella van (*12-04-1908) [Dochter van XIII-j]  XIII-j,8
Melle, Willem Jan van (*27-07-1884) [Zoon van XIII-d]  XIII-d,3
Melle, Willem Leonard van (*29-08-1909) [Zoon van XIV-m]  XIV-m,1
Melle FS Lievins, Passchier van (*30-11-1515) [Nummer III]  III; IV
Meuleman, Gerrit (*1887) [Partner van XIV-g]  XIV-g
Mille, Jan Baptist [Partner van X-a]  X-a
Molckman, Suzanne [Partner van V]  V; VI
Molenaar, Frits [Partner van XIV-t]  XIV-t
Mordijen, Barnard [Schoonvader van VI]  VI
Mordijen, Lijdia (~22-01-1612) [Partner van VI]  VI; VII
Morel, Elisabeth (*29-05-1694) [Partner van IX-b]  IX-b; X-a
Mulder, Jacobus (*1902) [Nummer XV-g]  XV-g
Mulder, Krina [Partner van XIV-b]  XIV-b
Mulder, Pieter (*1878) [Partner van XIV-d]  XIV-d; XV-g
Mullie, Abraham (*19-06-1769, †25-10-1803) [Partner van XI-c]  XI-c; XII-c
Mullie, Johanna Catharina (*03-04-1796, †16-01-1878) [Nummer XII-c]  XII-c; XIII-a
Muntinck, Albert [Partner van XV-e]  XV-e
Noppen, Barbara Tannetje van (*22-12-1827, †27-07-1903) [Partner van XII-i]  XII-i; XIII-d; XIII-e; XIII-f; XIII-g; XIII-h; XIII-i
Nuet, Jacobus de (~22-06-1691) [Schoonvader van IX-b]  IX-b
Nuet, Maria de (*24-03-1715, †18-12-1758) [Partner van IX-b]  IX-b; X-b; X-c; X-d; X-e
Oudegots, Marijken [Schoonmoeder van VI]  VI
Peenen, Abraham van (*22-07-1745) [Partner van XI-a]  XI-a; XII-a
Peenen, Francina Suzanna van (*1804) [Nummer XII-a]  XII-a
Peenen, Pieter van [Schoonvader van XI-a]  XI-a
Pieterse, Adriana Wilhelmina (*1881) [Partner van XIII-h]  XIII-h
Pleijte, Abraham (*27-10-1799, †03-02-1878) [Nummer XII-j]  XII-j
Pleijte, Jacob (*27-01-1801, †30-11-1877) [Nummer XII-k]  XII-k
Pleijte, Willem (*14-12-1776, †25-06-1814) [Partner van XI-e]  XI-e; XII-j; XII-k
Poissonnier, Jannis [Schoonvader van XI-d]  XI-d
Poissonnier, Maria (*1797, †06-01-1835) [Partner van XI-d]  XI-d; XII-h; XII-i
Post, Titia (*1904, †13-06-1978) [Partner van XIV-u]  XIV-u
Potvliet, Maria [Partner van VII]  VII; VIII
Quaak, Boudewina Dina (*09-05-1895) [Partner van XIV-l]  XIV-l
Quaak, Gilles Karel [Partner van XIV-i]  XIV-i
Quaak, Maatje (*03-07-1896) [Partner van XIV-k]  XIV-k
Ridder, Sara de [Schoonmoeder van XI-d]  XI-d
Rignalda, Geertruida Maria (*13-03-1870) [Partner van XIV-s]  XIV-s
Rinkel, Gerardus [Partner van XIII-b]  XIII-b; XIV-b
Rinkel, Izaak Gerardus [Nummer XIV-b]  XIV-b
Rinkel, Lambertus [Schoonvader van XIII-b]  XIII-b
Romijn, Willem Cornelis (*1903, †1980) [Partner van XV-d]  XV-d
Rosseel, Cathalijntje [Nummer XIII-a]  XIII-a; XIV-a
Rosseel, Jacobus (*26-11-1769, †31-05-1824) [Partner van XII-c]  XII-c; XIII-a
Ruijsscher, Cornelia Sara de (*1903) [Partner van XV-g]  XV-g
Sack, Wihelmina Hendrika (*03-07-1900, †14-10-1989) [Partner van XIV-q]  XIV-q
Schaap, Margaretha (*16-08-1824, †27-12-1902) [Schoonmoeder van XIII-c]  XIII-c
Scheele, Cathalientje [Schoonmoeder van XIV-e]  XIV-e
Schipper, Jacoba de [Schoonmoeder van XIII-g]  XIII-g
Seney, Maria [Partner van X-e]  X-e; XI-g; XI-h
Siepman, Lambert Joseph (*1822) [Partner van XII-f]  XII-f
Sievers (*16-02-1910) [Partner van XIV-v]  XIV-v
Sinke, Job [Schoonvader van XIII-g]  XIII-g
Sinke, Maria (*05-11-1869) [Partner van XIII-g]  XIII-g; XIV-p
Smit, Marinus Jacobus [Partner van XIV-n]  XIV-n
Stotijn, Jaap (*1892, †05-04-1970) [Partner van XIV-t]  XIV-t
Tienpond, Catharina [Schoonmoeder van X-d]  X-d
van Dongen (*09-10-1872) [Partner van XIII-j]  XIII-j; XIV-t; XIV-u; XIV-v
Verherbrugge, Elisabeth [Partner van XII-k]  XII-k
Weert, Johanna Adriana van Der (*02-04-1855, †17-06-1902) [Partner van XIII-d]  XIII-d; XIV-m; XIV-n; XIV-o
Winde, Cornelia Clara de [Partner van XIV-h]  XIV-h; XV-h; XV-i
Wisse, Neeltje [Partner van XII-k]  XII-k
Zonnevylle, Maria (*13-09-1824, †08-01-1889) [Schoonmoeder van XIV-a]  XIV-a
Zwaan, Andries (*27-05-1894, †03-12-1963) [Partner van XV-b]  XV-b
Zwaan, Andries (*13-06-1939) [Zoon van XV-b]  XV-b,3
Zwaan, Ferdinandus Wilhelmus (*20-03-1941) [Zoon van XV-b]  XV-b,4
Zwaan, Gideon (*14-09-1937) [Zoon van XV-b]  XV-b,2
Zwaan, Jacoba Maria Johanna Agnew (*23-09-1873) [Partner van XIV-r]  XIV-r
Zwaan, Klaas Bouke (*10-07-1936) [Zoon van XV-b]  XV-b,1
Zwavels, Maria (*1825) [Dochter van XI-b]  XI-b,2
Zwavels, Pieter (*16-02-1777) [Partner van XI-b]  XI-b; XII-b
Zwavels, Suzanne (*1802) [Nummer XII-b]  XII-b
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 21-07-2009 09:15 door Leendert van Melle