Izaak van Melle (1813 - 1890) Abraham van Melle (1852 - 1932) Izaak van Melle (1877-1954) en Adriana C. Kousmaker (1879-1960) Gideon van Melle (1914-1987) en Cathalijne van Dijke (1918-2000) Leendert van Dijke (1886 - 1967) Maria C. van Dijke - Beun (1884 - 1967) Jacob van Dijke (1841 - 1906) ds. Pieter van Dijke (1812 - 1883)
 


 

 

 

Artikelen


geplaatst op 02-11-2011:

De gevangenschap van ds. Pieter van Dijke

Het boek ‘Toen hij ‘t ambt ontvangen zou’ van J.M. Vermeulen (1984) over het leven en werk van mijn betovergrootvader, ds. Pieter van Dijke kwam na het overlijden van mijn moeder, Cathalijntje van Dijke (1918–2000), in mijn bezit. Al bladerend in dat boek kwam ik een foto tegen van het Gravensteen, de oude gevangenis van Zierikzee uit de zestiende eeuw, waar hij kennelijk gevangen gezeten had.
Lees verder......
_____________________________________________________________________________

geplaatst op 21-7-2009:

Jan van Melle, thesaurier van Gent, onthoofd

In 1477, na de dood van Filips de Goede waren er tal van opstanden in de Vlaamse steden, waarbij in Gent de kanselier Hugonet, bestuurder Humbercourt en slager/thesaurier van de stad Gent, Jan van Melle, onthoofd werden. De historicus J. David heeft in zijn epos 'Vaderlandsche historie' in de 19de eeuw de geschiedenis van Vlaanderen beschreven. De opstand, het proces en excecutie heeft hij, aan de hand van de vele verslagen, uitvoerig beschreven. Genoemde Jan van Melle komt niet in onze genealogie voor. Maar gezien het feit dat hij slager was én er meerdere Jan van Melle's in die tijd in onze genealogie voorkwamen, mogen we aannemen dat de Van Melle, die destijds onthoofd werd, tot de familie behoorde.

1477.
Ware hertog Karel in den stryd zelf, en aen het hoofd zyner ridderschap gesneuveld, niemand zou ooit aen zyne dood getwyfeld hebben; maer dewyl hy eerst den derden dag, verre van het slagveld, tusschen andere dooden gevonden werd,
Lees verder.....

_____________________________________________________________________________

geplaatst op 21-3-2009:
In de inleiding van een, inmiddels uitverkocht, boek over het historisch kadaster van Sint Philipsland van de heren H.A. van Dijke (voorzitter familiestichting Van dijke) C. Overwater en H. Uil, streekarchivaris, wordt de boerderij "Bouwlust" (200 jaar in bezit van Van Dijke's) en de familie Van Dijke zelf beschreven.

Inleiding Historisch kadaster St Philipsland 1645-1832

SINT PHILIPSLAND
Het eerste Sint Philipsland werd in 1487 ingedijkt. Tot dat jaar lagen hier schorren, die alleen bij schaapherders in gebruik waren. De opdracht tot het bedijken van deze schorren werd gegeven door Anna van Bourgondië. Zij en haar echtgenoot Adolf van Kleef hadden daarvoor toestemming gekregen van hertog Maximiliaan van Oostenrijk. De nieuwe polder, die als een nieuw eiland werd toegevoegd aan de Zeeuwse delta, kreeg van de bedijkster de naam: Sinte Philipslandt, ....Lees verder

_____________________________________________________________________________

geplaatst op 13-3-2009:
Het eerste geplaatste artikel is geen artikel over genealogie. Het is een artikel van W.P. Gerritsen in de Groene Amsterdammer naar aanleiding van een tentoonstelling in de Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam over de koning Arthur legende in de Nederlanden. Het curieuze is dat in dit artikel uit de twaalfde eeuw, ene ridder Razo van Melle, uit Vlaanderen voorkomt. Terwijl de oudste, bekende Van Melle uit onze stamboom 'Raes van Melle' (geboren 1434) heet en ook uit Vlaanderen komt. Er zit ruim twee eeuwen tussen deze twee Van Melle's en er is mij geen verbinding tussen die twee personen bekend.
Het blijft interessant.


Camelot in vogelvlucht


De Da Vinci Code is fictie. Christus is niet écht de stamvader van het oude Franse koningshuis en de Heilige Graal bestaat niet. Hoe zit dat met koning Artur? Een tentoonstelling toont wat er van de verhalen rond Artur en zijn Tafelronde waar is, en wat ervan in Nederland als literair erfgoed bewaard is gebleven.

DOOR W.P. GERRITSEN

Omstreeks het jaar 1090 gaf een Vlaamse edelman, Razo van Melle, zijn vierde zoon een naam die in 1118 in de spelling Vualauuaynus in een oorkonde verscheen. In deze vorm is zonder moeite de naam van koning Arturs neef, Walewein, te herkennen. Voor zover bekend is deze naamgeving het vroegste bewijs van de aanwezigheid van koning Artur in de geest van bewoners van de Lage Landen. Wat kan Razo van Melle op het idee hebben gebracht zijn zoon Walewein te noemen? .....Lees verder